Staţia de epurare Glina

 

Primarul General, Sorin Oprescu, împreună cu Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb au semnat la 8 octombrie 2013 Contractul de Finanțare pentru Proiectul „Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta)”.

Primarul General Sorin Oprescu: „Beneficiarii direcţi ai investiţiei sunt cetăţenii Bucureştiului, dar şi întreaga Românie. Datorită existenţei acestei staţii de epurare, Bucureştiul şi bucureştenii nu mai poluează Dâmboviţa, Dunărea şi Marea Neagră. Concret, se reduce impactul negativ al poluării râurilor şi al infiltraţiilor de ape uzate în pânza freatică din zona bazinului hidrografic al Dâmboviţei, Argeşului şi Dunării.

Este vorba despre cel mai mare proiect integrat de mediu din România. Proiectul are o valoare totală estimată de 416,5 milioane de euro, cu TVA inclus. Contribuția Uniunii Europene, prin POS Mediu, Fondul de coeziune este de 62,63% din valoarea totală a proiectului, fără TVA. Banii vor fi folosiți pentru FAZA a II- a a Stației de Epurare a Apelor Uzate Glina, care vizează reabilitarea Casetei de apă uzată – Dâmbovița, extinderea Stației de epurare la un debit de 12 mc/s epurare completă, dar și construirea unui incinerator pentru arderea nămolului rezultat în urma procesului tehnologic (aproximativ 400 t/zi). Aceste lucrări sunt necesare pentru ca Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina să-și atingă scopul pentru care a fost creată.

Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb: “Este pentru prima dată în România când implementăm una dintre cele mai noi tehnologii verzi, cea de tratare a nămolurilor, prin construcția unui incinerator de nămol care este aferent acestui proiect și sper ca cei peste două milioane de locuitori ai Capitalei și ai celor 11 localități din împrejurimile Bucureștiului să beneficieze de un sistem de canalizare care corespunde celor mai înalte standarde europene.

Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina a fost pusă în funcțiune acum doi ani, în octombrie 2011, odată cu finalizarea FAZEI I. Pentru această fază a proiectului au fost cheltuiți 108,3 milioane de euro (din care contribuția UE a fost de 65%). Finalizarea FAZEI I a Stației de Epurare a reprezentat alinierea de fond a standardelor de mediu românești la cele ale Uniunii Europene.

1. OBIECTIVE

Proiectul care prevede finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) este cel mai mare proiect integrat de mediu din România, având o valoare totală estimată de 416,5 milioane de euro, cu TVA inclus.

Obiectivele proiectului sunt:

• Reabilitarea sistemului de colectare, tratare şi epurare a apei uzate din Municipiul Bucureşti;
• Reducerea poluării puternice şi a mirosului neplăcut al apei şi îmbunătăţirea calităţii apei potabile furnizate populaţiei Municipiului Bucureşti;
• Conformarea la cerinţele privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu.

Scopul tehnic al etapei I este de a epura jumătate (5m³/s) din totalul debitelor provenite din oraş, (10m³/s), restul vor fi posibil de procesat după extinderea lucrărilor vizate în Etapa a II a. Proiectul va fi continuat în etapa a II a, prin extinderea staţiei, astfel încât să fie epurat întregul debit de apă uzată. Concomitent, se va realiza şi un incinerator pentru nămolul rezultat.

Aria proiectului: Municipiul București și alte 11 localități din vecinatatea Municipiului București, incluse în Aglomerarea București: Glina, Popești-Leordeni, Jilava, Chiajna, Chitila, Mogoșoaia, Buftea, Voluntari, Dobroești și Pantelimon, precum și Aeroportul Henri Coandă din Otopeni.

2. VALOAREA INVESTIŢIEI

Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina a fost pusă în funcțiune în octombrie 2011, odată cu finalizarea FAZEI I. Pentru această fază a proiectului au fost cheltuiți 108,3 milioane de euro (TVA inclus), din care contributia UE a fost de 65%.

FAZA a II-a a proiectului are o valoare totală estimată de 416,5 milioane de euro (TVA inclus).

Contribuția Uniunii Europene, prin POS Mediu, Fondul de coeziune este de 62,63% din valoarea totală a proiectului, fără TVA. Banii alocați pentru faza a II-a proiectului vor fi utilizați pentru reabilitarea Casetei de apă uzată – Dâmbovița, extinderea Stației de epurare la un debit de 12 mc/s epurare completă, dar și construirea unui incinerator pentru arderea namolului rezultat în urma procesului tehnologic (aproximativ 400 t/zi). Aceste lucrări sunt necesare pentru ca Stația de Epurare să-și atingă scopul pentru care a fost creată.

Finanțarea celei de-a doua faze a proiectului se face după cum urmează:
Etapa I: 258,3 milioane EURO
Etapa II: 158,2 milioane EURO

Sursele de finanțare:
• Uniunea Europeană, prin POS mediu, Fondul de Coeziune: 62,63%
• Bugetul de Stat: 7,70%
• Bugetul Local: 0,71% (în afara TVA a proiectului)
• Alte surse legal constituite (împrumuturi rambursabile): 28,96% (un împrumut extern ce urmează a fi contractat, fiind aprobat ca sursa de co-finanțare prin HCGMB nr. 113/30.08.2012).

Rambursarea împrumuturilor se va face prin colectarea Taxei Municipale de Apă Uzată, (aprobată prin HCGMB 113/30.08.2012). Aceasta va fi în valoare de 0.248 Ron/m3 de apă uzată, aplicabilă începând cu 01.01.2016, în acest fel respectându-se principiul European POLUATORUL PLĂTEȘTE.

3. ETAPELE DEZVOLTӐRII PROIECTULUI

Proiectul se desfăşoară în două faze distincte, atât din punct de vedere tehnic, cât şi al finanţării. Scopul tehnic al Fazei I este de a epura jumătate din debitele provenite din oraş (10m3/s). Prin Faza a II-a, datorită lucrărilor de extindere a construcţiei (ce se vor finaliza în 2015), va fi posibilă procesarea întregului debit de ape uzate.

Pe baza performanţelor Liniei I (FAZA l), Linia II (FAZA a ll a) va extinde capacitatea de epurare pentru întreg debitul de ape uzate. De asemenea, se va extinde capacitatea de tratare a nămolului şi se va construi un incinerator care să proceseze întreaga cantitate de namol rezultat.

FAZA I (LINIA I)

Din punct de vedere tehnic, ETAPA I (LINIA I) s-a finalizat în anul 2011 şi a cuprins următoarele lucrări de investiţii:
• reabilitarea şi completarea liniei de apă existente;
• reabilitarea şi completarea liniei de namol, pe măsura materiei rezultate din linia de apă;
• construirea unor rezervoare-tampon suplimentare şi realizarea unei staţii de îngroşare şi deshidratare pentru namol;
• introducerea unor bazine de stocare a debitelor pluviale excedentare;
• desfiinţarea tuturor construcţiilor aflate în stare de degradare;
• furnizarea unui sistem de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Glina (satele Căţelu, Manolache şi Glina), deoarece pânza freatică în aceste zone este poluată de apele reziduale din Bucureşti.

Finalizarea Fazei I a Stației de Epurare a reprezentat alinierea de fond a standardelor de mediu românesti la cele ale Uniunii Europene Ca urmare a finalizării Fazei I, staţia de epurare a apelor uzate Bucureşti are capacitatea de a epura mecanic întreaga cantitate de apa poluată pentru care a fost proiectată (10m3/s). Din acest volum, 5m3/s vor fi epuraţi final, corespunzător descărcării în emisari naturali, conform reglementarilor în vigoare (epurare biologică şi terţiară).

Staţia se află în perioada de garanţie de 12 luni şi este operată de SC Apa Nova Bucureşti SA.

FAZA II (LINIA II)

Faza II cuprinde următoarele lucrări:
• reabilitarea Casetei de apă uzată – Dâmboviţa;
• extinderea Staţiei de epurare la un debit de 12 mc/s epurare completă;
• construirea unui incinerator pentru arderea nămolului rezultat în urma procesului tehnologic (aproximativ 400 t/zi).

Premise pentru dimensionarea Liniei II – apă şi namol.

Pentru dimensionarea optimă a Liniei II (Etapa II) sunt necesare lucrări suplimentare pentru reabilitarea colectoarelor de apă uzată şi a Casetei de Apă Uzată – Dâmboviţa şi reducerea infiltraţiilor în Casetă şi în colectoarele principale. Datele tehnice şi aprecierile cu privire la infiltraţii sunt rezultatul unei campanii complexe de măsuratori şi determinări desfăşurate de ANB în perioada 2009-2010.

4. BENEFICII

• Reducerea impactului negativ al infiltraţiilor de ape uzate în pânza freatică din zona bazinului hidrografic al Dâmboviţei;
• Reducerea în aval a poluării puternice şi a mirosului neplăcut al apei;
• Reducerea riscurilor pentru sănătatea populaţiei prin realizarea alimentării cu apă şi canalizare în comuna Glina: satele Manolache, Căţelu şi Glina;
• Crearea de noi locuri de muncă pentru locuitorii din zonă;
• Alinierea standardelor de mediu românesti la cele ale Uniunii Europene.

Prof. dr. Sorin Oprescu, Primarul General al Municipiului Bucureşti:

“Beneficiile proiectului sunt evidente asupra îmbunătăţirii calităţii mediului, refacerea ecosistemului pe un areal mare – ceea ce dă şi o importanţă la dimensiune naţionala a obiectivului, asupra calităţii vieţii. Totodată, proiectul contribuie şi la responsabilizarea marelui public asupra efectelor poluării prin apele uzate şi a pericolului de afectare a calităţii mediului înconjurator.“


GALERIE VIDEO

See video  
See video