Infrastructură rutieră. Parcări

 

Sorin Oprescu, Primarul General al Capitalei, prezintă Starea Bucureștiului, 12 aprilie 2013:

Doresc să vă aduc la cunoștință, dumneavoastră, oamenilor de decizie și responsabilitate, opiniei publice, mass-media și mai ales cetățenilor orașului Raportul referitor la Starea Bucureștiului.

Consider că este un act de conștiință și responsabilitate pentru orice om căruia i s-au încredințat, prin opțiunea directă a cetățenilor, gestionarea și administrarea bunului mers al comunității.

Locuitorii orașului și opinia publică au dreptul să cunoască în permanență, în mod deschis și transparent, realizările și nerealizările, problemele reale, proiectele și planurile de dezvoltare ale orașului în care trăiesc și care vizează direct viața lor și a familiilor lor.

 

PROGRAMUL STRADӐ

Problematica circulaţiei

Municipiul București are un mare deficit de suprafață de stradă (cca 13% din suprafață, în comparaţie cu 20-25% necesar pentru buna desfășurare, așa cum este în marile orașe).

• Numărul de mașini este azi de cca 7-8 ori mai mare decât în 1990 (peste un milion cinci sute de mii de mașini înmatriculate, față de aprox. cca 250.000);

• Volumele de trafic sunt de 10-12 ori mai mari decât în anii ’90;

• Într-o oră de trafic, în oraş se află cca 240.000 de autovehicule (autoturisme), 31.700 autovehicule de transport de marfă și cca 900.000 de pasageri ai transportului public;

• Reţeaua stradală are o lungime de 1900 km, cuprinde 5.350 de străzi (din care 350 de străzi sunt în administrarea Primăriei Capitalei, restul fiind în administrarea sectoarelor), 17 pasaje rutiere şi 29 de poduri.

În condițiile date, analizele și expertizele efectuate indică faptul că, dacă nu se acționează energic cu implementarea de proiecte și măsuri de dezvoltare clare a infrastructurii stradale, congestia traficului în București va atinge un nivel din ce în ce mai ridicat în 2013 – 2017 (când se estimează o creștere a gradului de motorizare de 93% față de 2007), riscându-se blocarea rețelei de străzi a Bucureștiului.

Având în vedere aceste estimări, Master Planul sistemului de mobilitate al Bucureștiului conține că principale direcții strategice următoarele:

• Reorganizarea circulației stradale (revizuirea și consolidarea circulației în sens unic; instituirea unei ierarhi ia străzilor; monitorizarea fluxurilor la intrare pe axele de pătrundere/penetrare);

• Împărțirea pe zone a centrului locuit și disciplină integrată pe zone de intervenții (delimitarea zonelor urbane și sectoarelor de trafic; instituirea zonei cu trafic limitat în nucleul urban; supravegherea video a accesului și evidențierea infracțiunilor; instituirea zonei cu trafic moderat în Centru; extinderea rețelei de piste pentru biciclete și promovarea sistemului de biciclete de închiriat);

• Raționalizarea sistemului de staţionare și dezvoltarea rețelei de parcări publice;

• Dezvoltarea și adaptarea sistemului de transport public;

• Realizarea de lucrări pentru creșterea și modernizarea spaţiului de circulație pentru eficientizarea traficului, mărirea capacității și calității circulației.

 

Proiecte de infrastructură stradală

A. Zona de Est:

- Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu cu prelungirea Splai Dudescu – Vitan Bârzeşti (spre Olteniței). Finalizare estimată – 2015;

- Pasaj subteran Chișinău- Pantelimon (zona Delfinului). Lucrarea începe în sem II  2013 -  finalizare trim. IV 2014;

- Artera de străpungere str. D-na Ghica – Bd.Chișinău + pasaj suprateran peste calea ferată (str. Heliade dintre vii – Sos. Pantelimon). Lucrarea a fost dată în folosință în decembrie 2012;

- Pasaj suprateran Colentina-Doamna –Ghica. Lucrarea este în faza de proiectare, debutul investiției este estimat pentru trim II 2014, cu finalizare trim. IV 2015;

- Pasaj subteran Piața Sudului. Lucrarea va începe în septembrie 2013, cu termen de finalizare “ trim II 2015;

- Pasaj suprateran Mihai Bravu – Splaiul Unirii. Lucrarea a fost oprită, va fi relicitată, astfel încât să poată fi reluată în luna mai. Țintă de finalizare: sfârșit 2014;

- Pasajul Muncii. Face parte din programul de reabilitare și modernizare a vechilor pasaje subterane finalizate în mandatul anterior (pasajul Obor, Unirii,Mărășești și Lujerului). Termen de finalizare – trim IV 2013;

- Reabilitarea sistemului rutier și a liniei de tramvai Bd. L. Rebreanu. Termen de finalizare: trim IV 2013;

- Reabilitarea sistemului rutier și a liniei de tramvai Sos. Iancului – Sos. Pantelimon. Termen de finalizare: trim IV 2015;

B. Zona de Nord:

- Prelungire Fabrica de Glucoză – intersecție Gherghiţei și strada Gherghiţei. Lărgirea tramei stradale la 4 benzi de circulație, prelungirea străzii Fabrica de Glucoză până la intersecția Gherghitei, acolo unde va intră în oraș autostradă A3. Termen de finalizare – final 2015;

- Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai pe B-dul. Aerogării. Lucrarea este realizată 85% .Termen de finalizare – trim I 2014.

C. Zona Centrală Nord-Sud:

- Pasajul subteran Piața Presei Libere. Pasajul va fi amplasat la intersecția a patru artere cu trafic ridicat, Sos. București-Ploiești, Sos. Kisselef, B-dul Mărăști, B-dul Poligrafiei. Termenul de finalizare – trim I 2014;

- Pasajul pietonal Piaţa Romană. Va asigura subtraversarea pietonală a intersecției, concomitent cu realizarea unei conexiuni multimodale pentru mijloacele de transport în comun: metrou, autobuz, troleibuz, taxi. Lucrarea va începe în trim IV 2013, cu finalizare în 18 luni;

- Calea Victoriei. Intervenții de lărgire și modernizare a trotuarelor de pe Calea Victoriei, prin renunțarea la un sens de circulație. Lucrările vor începe în trim III 2013, cu finalizare în prima jumătate a anului 2014;

- Diametrala Nord- Sud. Etapa I: Străpungere Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan, cu termen de finalizare iulie 2013; Etapa II: Vasile Pârvan – intersecţia Calea Rahovei cu Bdul Tudor Vladimirescu, termen de finalizare trim I 2016; Etapa III: Calea Rahovei – Gara Progresul. Termen de finalizare 2017.

D. Zona de Vest:

- Pasaj subteran nod intersecții Răzoare – Leului. Termen de finalizare: trim IV 2015;

- Penetrația Splaiul Independenței – Ciurel – autostrada București-Pitești (A1). Lucrarea a demarat în zona nodului Virtuţii, termen de finalizare – trim.IV 2014;

- Bulevardul Liniei. Va asigura accesul direct din A1-centura Bucureștiului spre zona Cotroceni, fiind alternativă de circulaţie atât pentru traficul de pe Iuliu Maniu (Militari), cât și pentru cel din b-dul Timișoara. Termen de finalizare: sfârșitul anului 2016;

- Penetraţie B-dul.Timișoara. Artera reprezintă o conexiune cu Bdul. Prelungirea Ghencea, dar și o alternativă de sud a Bdului Iuliu Maniu (Militari), pentru accesul pe autostrada A1-București-Pitești și legătura cu centura Bucureştiului, redistribuind astfel traficul imens aferent acestei intrări în Capitală. Termen de finalizare: trim III 2015;

- Prelungirea Ghencea – Domnești. Termen de finalizare: sem I 2016;

- Strada Brașovului. Va face conexiunea între cartierul Drumul Taberei și Ghencea, cu arcul de Sud și Est al inelului median. Termen de finalizare: sem II 2016;

- Metrou Drumul Taberei – Operă. Deși nu ne apartine, lucrarea metroului este extrem de importantă pentru mobilitatea populatiei din sectorul 6 și dorim, cu eforturi comune cu Ministerul Transporturilor, să o finalizam măcar pe tronsonul Drumul Taberei – Operă, segment care face parte din magistrală M5 (Drumul Taberei – Universitate – Pantelimon).

Lucrări de întreţinere şi reabilitare a sistemului rutier şi pietonal

Dacă în perioada 2008 – 2012 s-au reabilitat peste 90 de străzi în toate sectoarele Capitalei, în actualul program pe următorii 4 ani sunt incluse un număr de 214 străzi, artere principale şi secundare, însumând 6.809.236 mp suprafaţă totală, 4.723.557 mp carosabil şi 2.085.679 mp trotuare.

Lucrări de infrastructură tehnico-stradală (reţelele edilitare)

Intervenţii tehnico-edilitare asupra:
Sistemului de alimentare cu apă şi canal – caracter permanent;
- Sistemului de energie termică (apă caldă şi căldură), optimizarea activităţii RADET şi sprijinirea populaţiei pentru costuri suportabile – caracter permanent;
Sistemului de alimentare cu energie electrică – caracter permanent;
Sistemului de telecomunicaţii: finalizarea Etapei I ( 845,6 km) – sem. II 2012; demararea Etapei II – sem. II 2013.

PROGRAMUL PARCӐRI

Obiectivul este realizarea unui program complex de construcţie a unor parcări de diferite tipuri în diferite zone ale oraşului.

Parcări subterane şi supraterane date în folosinţă în 2012:
- Parcarea supraterană Arena Naţională: 1250 de locuri;
- Parcarea subterană Piaţa Universitătii: 425 de locuri.

După realizarea în parteneriat public privat a parcării de la Universitate, toate proiectele noilor parcări sunt ofertate și prezintă interes în a fi realizate în parteneriate public-private, fără a utiliza fondurile bugetului local. Ţinta noastră este să ajungem la 6.000 de locuri de parcare.

Parcaje subterane si supraterane la care vor începe lucrările:
- Parcarea subterană Edgar Quinet: 320 locuri;
- Parcarea subterană Dorobanți: 254 locuri;
- Piața Walter Maracineanu: 242 locuri;
- Str. Pictor Nicolae Tonitza: 317 locuri;
- Piața Charles de Gaulle: 603 locuri;
- Piața Albă Iulia: 1496 locuri;
- Gara de Nord: 1487 locuri;
- Parcajul subteran din zona Bibliotecii Naționale a bld Unirii (zona Esplanadă): 3.500 locuri;
- Parcaje subterane în galeriile metroului (una de cca 250 de locuri și altă de cca. 150 locuri).

Parcări de tip park & ride (parchează și călătorește):
- Aerogării: 200 de locuri;
- Iancului-Pantelimon: 250 locuri;
- Liviu Rebreanu: 200-220 locuri;
- Zona IMGB, la capătul liniei de metrou: cca 220-250 locuri;
- Militari, zona fostei autogări: 250 locuri.

Parcaje rezidențiale supraterane/subterane:
Vor fi realizate mai ales în zonele semicentrale sau în cartiere, în scopul de a satisface cerințele riveranilor și rezidenților cartierelor bucureștene (în interiorul cvartalelor de blocuri). Au fost concepute și realizate studiile de fezabilitate pentru 3 tipuri de parcări supraterane (130, 300 şi, respectiv, 500 de locuri).

 

INVESTIŢII PENTRU UN “Bucureşti, aşa cum îţi doreşti”