Starea Bucureștiului

 

Sorin Oprescu, Primarul General al Capitalei, prezintă Starea Bucureștiului, 12 aprilie 2013:

Doamnelor și domnilor,

Dragi bucureșteni,

Doresc să vă aduc la cunoștință dumneavoastră, oamenilor de decizie și responsabilitate, opiniei publice, mass-media și, mai ales, cetăţenilor orașului Raportul referitor la Starea Bucureștiului.

Consider că este un act de conștiință și responsabilitate pentru orice om căruia i s-au încredințat, prin opțiunea directă a cetățenilor, gestionarea și administrarea bunului mers al comunității. Locuitorii orașului și opinia publică au dreptul să cunoască în permanență, în mod deschis și transparent, realizările și nerealizările, problemele reale, proiectele și planurile de dezvoltare ale orașului în care trăiesc și care vizează direct viața lor și a familiilor lor.

În momentul în care am fost ales Primar General și reales, prin votul cetățenilor din iunie 2012, am primit confirmarea că ceea ce am făcut, am făcut bine. Am conștientizat clar că încrederea pe care mi-au acordat-o bucureștenii înseamnă, în primul rând pentru mine ca om, obligații, răspundere, dar și un puternic imbold pentru muncă devotată, cinstită și permanentă, dăruită orașului și cetățenilor necondiționat.

Oamenii vor să locuiască civilizat și normal, dar și să se simtă mândri de orașul în care trăiesc! Dorințele și exigențele bucureștenilor au devenit dorinţele şi exigențele mele. Nemulțumirile, grijile și frământările lor sunt și nemulțumirile, grijile și frământările mele. Oamenii sunt sătui de lupte și dispute politice, de demagogie politică ieftină, de ceartă permanentă și neîmpliniri. Oamenii vor fapte, vor realizări, vor ca orașul lor să se dezvolte. Toți locuitorii sunt uniți de aceleași nevoi și de aceeași dorință: să trăiască mai bine în orașul lor.

Vocea cetățenilor spune simplu, direct și dur: FACEȚI TREABĂ! FACEȚI-NE VIAȚA SUPORTABILĂ ȘI CIVILIZATĂ!

Din acest motiv am dorit că astăzi să fim împreună – parlamentari, reprezentanți ai autorității centrale, ai instituțiilor centrale și locale, primari de sector, consilieri generali şi consilieri locali (aleși de bucureșteni), specialiști și experți din diverse domenii de activitate, membri ai corpului diplomatic și ai societății civile, reprezentanți ai mass-media și ai opiniei publice.

Nimeni, oricât și-ar dori, nu poate face nimic singur, dacă membrii comunității nu acționează unit, coerent, solidar, consensual și constructiv, într-o singură direcție și într-un singur scop – al interesului comun și general, de funcționare, dezvoltare și modernizare a propriului oraș.

Știu că majoritatea bucureștenilor gândesc și simț la fel! Fac un apel ferm către dumneavoastră – să vă alăturați nouă, să acționăm într-un efort comun și unit,să va implicați mai mult în rezolvarea Problemelor orașului.

Cu atât mai mult cu cât vorbim de București – Capitala României – iar mulți dintre dumneavoastră sunteți aleșii electoratului bucureștean (mă refer la parlamentari, primari, consilieri) și trebuie să va îndepliniți misiunea și obligația față de ei.

Este unanim recunoscut și validat că toate economiile lumii predau o lecție simplă: orașele sunt cele mai puternice motoare de creștere a unei țări. Pe plan mondial, orașele participă cu aproximativ 70% din PIB-ul global, iar în Uniunea Europeană, acest procent este de 67%.

În acest context al realității lumii în care trăim trebuie abordat și Bucureștiul. Municipiul București, capitala României, este primul dintre orașele țării că mărime și importanţă politică,economică, financiar-bancară, comercială, științifică, de învățământ (mai ales universitară) și cultural-turistică.

 

PROBLEMELE BUCUREŞTIULUI

O enumerare lucidă și onestă a problemelor creează o imagine elocvență asupra stării de fapt a orașului.

Dezvoltarea urbanistică a orașului s-a făcut în mod haotic, inestetic, necontrolat,discordant cu cerințele de dezvoltare normale și moderne ale unui oraș. De aceea, în ultimii ani am insistat pe aprobarea unui nou Plan Urbanistic General (acum în lucru și va fi terminat în 2016), care va aduce reguli suplimentare privind calitatea și designul arhitectural al noilor construcții.

Infrastructura sistemului de circulație insuficientă. În acest sens, am finalizat deja câteva lucrări foarte mari de infrastructură: pasajul Basarab, podul Pipera, pasajul d-na Ghica etc. Am inițiat, dezvoltăm și implementăm Master Planul sistemului de mobilitate al Bucureștiului, pentru reorganizarea circulaţiei stradale, dezvoltarea şi adaptarea sistemului de transport public, realizarea de lucrări pentru creşterea şi modernizarea spaţiului de circulaţie etc. pentru eficientizarea traficului.

Parcări publice insuficiente. În august 2012 am pus la dispoziția bucureștenilor 1250 de locuri într-o parcare supraterană la Arenă Națională și alte 425 de locuri în parcarea subterană de la Universitate. Ţinta noastră este să ajungem la 6.000 de locuri de parcare.

Infrastructură tehnico-edilitară învechită, neperformantă cu un avansat grad de uzură fizică și morală, sub standardele orașelor cu grad mare de civilizație. Din 2008 până în prezent străzile din Bucureşti fără rețele edilitare au scăzut de la 23% la 7%, am finalizat 309 străzi. În acest mandate vom utila şi restul străzilor rămase fără reţele edilitare.

Stadionul național. Nu numai că Bucureștiul are un stadion la care visează astăzi și alții, dar Arena Națională ne-a adus și mari beneficii de imagine în afară țării. Continuăm cu o sală polivalență de cel puțin 12.000 de locuri (lucrările vor începe anul acesta).

Servicii publice urbane nesatisfăcătoare, neperformante, sub cerințele orașelor moderne, dar și necesitățile populației (iluminat public,telecomunicații, salubrizare, apa, canal, energie termică). Începem procesul de reorganizare a RADET București și a ELCEN, adică a distribuitorului și a producătorului de energie termică ÎNTR-UN SISTEM INTEGRAT, așa cum există în majoritatea orașelor dezvoltate.

Neprotejarea patrimoniului orașului (terenuri și clădiri, îndeosebi cele cu mare încărcătură arhitecturală și monumental). Restaurarea completă a hanului Gabroveni va fi gata la sfârșitul acestui an. Lucrările la sediul vechi al Primăriei Generale sunt în desfășurare. Vor intra în reabilitare, prin fonduri europene, 4 monumente: Arcul de Triumf, Observatorul Astronomic, Casa Cesianu, Mina Minovici.

Prezența câinilor fără stăpân în spațiile publice. Câinii fără deținător sunt o problemă a acestei părți a României de peste 2 secole. Acum sunt 20.000 de câini sterilizați. În acest an ne propunem să sterilizăm peste 40.000 de câini.

Sistem educațional cu o infrastructură deficitară, învechită. Când am preluat primul mandat am găsit 2 școli în lucru, din cele 102 prevăzute în programul de reabilitare finanțat de Municipalitate, cu împrumut BEI. La acest moment ne apropiem de încheierea proiectului: 74 de școli sunt reabilitate și modernizate total, la 20 de unități am finalizat corpurile de școală, se mai lucrează doar la anexe, 6 sunt în execuție cu termen de finalizare anul acesta. Pe lângă reabilitarea școlilor avem 34 de săli de sport noi și alte 20 în lucru, 99 de cabinete medicale noi și încă 60 de cabinete stomatologice.

Sistem sanitar ineficient, subfinanţat, incomplet echipat, sub standardele necesare practicării unui act medical modern și performant. În 2009, am înfiinţat Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și am preluat în directă administrare 19 spitale. Am început un amplu proces de reparare a clădirilor, de reabilitare și modernizare a spațiilor medicale, precum și de dotare cu aparatură de înaltă performanţă. Am preluat cheltuielile de bază, astfel încât bugetul spitalelor a putut fi utilizat rațional și judicios pentru achiziția de medicamente. Și nu ne oprim la reabilitare, de anul acesta am demarat construcția de spitale (spitalele Foișor și Gomoiu).

Sistem de protecție și asistentă socială mult sub necesitățile reale ale orașului. Ne-am propus să le facem oamenilor viață mai ușoară, din punct de vedere al cheltuielilor: 45% din costurile cu energia termică şi 55% din costurile RATB sunt suportate de Primăria Capitalei sunt subvenționate de Municipalitate, prin subvenții la biletele de călătorie și gratuități pentru categorii defavorizate: tineri,studenți, pensionari, persoane cu handicap. Ponderea în buget pentru sprijinirea populației defavorizate a orașului este de circa 2% din bugetul anual. A crescut valoric de 5 ori, față de anii 2008, candreprezenta circa 0,2-0,3%.

MODALITӐŢI DE ABORDARE A PROBLEMELOR BUCUREŞTIULUI

Bucureștiul trebuie privit, perceput, resimțit și administrat că fiind un bun comun al tuturor bucureștenilor. Bucureştiul are nevoie de:

Administrație numai în interesul public general, în folosul cetățenilor și al orașului, având ca scop major creșterea calității vieții.

Dezvoltare urbană durabilă, bazată pe strategii, politici urbane consistente, de anvergură și de viitor, corelate și fundamentate cu autoritățile centrale, în special cu cele guvernamentale, în sensurile și cerințele polivalente ale statutului pe care îl are orașul București, de Capitală a țării.

Diagnoză, prognoză și expertiză corecte, generatoare de proiecte și programe integrate clare, de regenerare, revitalizare, reabilitare şi reconversie urbană.

Planificare strategică, integrată, reală și sustenabilă cu viziune de evoluție și dezvoltare, cu prioritizări raționale și judicioase, pentru rezolvarea marilor probleme ale orașului, în baza unui portofoliu de proiecte și programe concrete și clare, în toate domeniile, pe termen scurt, mediu și lung.

Respectarea echilibrului vital dintre oraș și cetățeni, prin armonizarea a trei componente: funcționalitatea orașului, dezvoltarea durabilă și sustenabilă şi protejarea și protecția populației orașului (mai ales a categoriilor defavorizate).

 

SOLUŢII CONCRETE PENTRU PROBLEMELE BUCUREŞTIULUI

MESAJ CӐTRE CETӐŢENI

Toate aceste deziderate ale noastre, ale tuturor, nu se pot realize decât dacă există VOINȚA POLITICĂ puternică, reală și unitară. Este fundamentală obținerea acordului într-un pact al principalilor actori – “ Guvern, autorități, instituții locale și centrale, societate civilă, mediu de afaceri, mediu bancar, corpul de specialiști multidisciplinari, dar şi cetăţeni.

Numai împreună vom putea realiza din București:

• O metropolă influentă și integrată european prin durabilitate și caracter;

• O Capitală dinamică, creativă, reinventată inteligent, cu o comunitate deschisă și evoluată, bine conectată la rețele multiple de cooperare cu regiunea învecinată, cu țara și lumea, într-un sistem spațial de poli și coridoare;

• Un oraș cu o economie competitivă, cu educație și cultură performante, bazat pe o gestiune inteligență a energiei, a resurselor naturale și umane, responsabil față de mediu și de protejarea biodiversității.

O planificare realist dimensionată, lucidă, susținută de finanțări coerente va crea un oraș sănătos, sigur, cu identitate bine conturată.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

 

INVESTIŢII PENTRU UN “Bucureşti, aşa cum îţi doreşti”