Reţelele de apă şi canalizare

Prof. dr. Sorin Oprescu, Primarul General al Municipiului Bucureşti:

„Bucureştiul trebuie să se ridice la standardele europene în ceea ce priveşte condiţiile de trai pe care le oferă locuitorilor săi. Şi, din acest punct de vedere, acoperirea în proportie de 100% cu reţele de apă şi canalizare şi construirea unei staţii de epurare cu treaptă secundară (epurare biologică) reprezintă un element fundamental , cu consecinţe majore asupra calităţii vieţii în Capitală şi nu numai”.

 

1. ASPECTE TEHNICE

La sfârşitul anului 2008, 23% din numărul total de străzi din Bucureşti nu aveau apă şi canal (cca 4,5 % din locuitorii Capitalei fiind afectaţi). În doar trei ani, procentul străzilor „de pământ”, lipsite de apă şi canalizare, a scăzut considerabil: de la 23% la 14%. ca 2% – încă cel puţin 40.000 de bucureşteni beneficiază acum de apă şi canal).

Altfel spus, în 2008, s-a reliefat faptul că un număr important de cartiere vechi ale Capitalei aveau un grad de acoperire a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare de numai 45-50%. Facem referire aici la: cartierele Băneasa, Vatra Nouă, Chitila Triaj, Străuleşti (sectorul 1), cartierele Andronache, Ion Creangă (sectorul 2), cartierul Olimpia, cartierul Progresului şi cartierul Apărătorii Patriei (sectorul 4), cartierul Bucureşti Măgurele (sectorul 5) şi cartierul Giuleşti Sârbi (sectorul 6).

Această situaţie a impus, înca dinainte de 2008, implementarea unui program amplu de „reabilitare a zonelor urbane cu deficienţe majore în sistemul de canalizare şi alimentare cu apă în municipiul Bucureşti – inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent în sectoarele 1 si 6”.

Primăria Municipiului Bucureşti, sub administraţia Sorin Oprescu, a lansat noi proiecte de execuţie de lucrări în cartierele Andronache, Ion Creangă, Petricani, Progresului, Apărătorii Patriei şi Bucureşti Măgurele.

Acum situaţia s-a schimbat vizibil. Lucrările la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare finalizate în cartierele Băneasa, Vatra Nouă, Chitila Triaj, Străuleşti, Andronache, Ion Creangă, Olimpia, Progresul, Apărătorii Patriei, Giuleşti Sârbi însumeaza un număr total de 142 de străzi, 67 km reţea publică de alimentare cu apă, 62, 5 km reţea publică de canalizare menajeră, 6,5 km reţea publică de canalizare pluvială, 45,3 km sistem rutier.

Au fost, de asemenea, realizate 4 staţii de preepurare a apelor pluviale, 6 staţii de pompare a apelor uzate menajere şi o staţie de pompare apă potabilă.

2. BENEFICII

A. Lucrări finalizate (apă, canalizare/asfaltare)

În perioada 2008-2012 s-au finalizat:
- 317 străzi însumând 101,94 km reţea publică de alimentare cu apă;
- 40 km reţea publică de canalizare menajeră;
- 6,5 km reţea publică de canalizare pluvială;
- 45,3 km reţea de drum public;
- 4 staţii de preepurare a apelor pluviale;
- 15 staţii de pompare a apelor uzate menajere;
- o staţie de pompare apă potabilă.

Sectorul 1
Total:
- 60 străzi
- 34.390 m reţea publică de alimentare cu apă
- 30.710 m reţea publică de canalizare menajeră
- 34.300 m sistem rutier.

1. Ansamblul Băneasa: 21 de străzi însumând un număr de 15.560 m reţea publică de alimentare cu apă, un număr de 9.060 m reţea publică de canalizare menajeră, un număr de 14.190 m reţea publică de canalizare pluvială şi o lungime de 15.700 m sistem rutier public.
Valoare lucrări: 89.920.150 lei cu TVA

2. Cartierul Vatra Nouă: 8 străzi.

3. Cartierul Chitila Triaj: 7 străzi.

4. Cartierul Străuleşti: 24 străzi însumând un număr de 18.830 m reţea publică de alimentare cu apă, un număr de 17.750 m reţea publică de canalizare menajeră, 3.900 m reţea publică de canalizare menajeră şi o lungime de 18.600 m sistem rutier public.
Valoare lucrări: 93.733.145 lei cu TVA.

Sectorul 2
Total:
- 36 străzi
- 5.350 m reţea publică de alimentare cu apă
- 7.174 m reţea publică de canalizare menajeră.

1. Cartierul Andronache: 28 de străzi însumând un număr de 4.305 m reţea publică de alimentare cu apă şi un număr de 6.401 m reţea publică de canalizare menajeră.
Valoare lucrări: 6.528.005 lei cu TVA

2. Cartierul Ion Crengă: 8 străzi însumând un număr de 1.045 m reţea publică de alimentare cu apă şi un număr de 773 m reţea publică de canalizare menajeră.
Valoare lucrări: 1.319.496,61 lei cu TVA.

Sectorul 3

1. Cartierul Olimpia: 24 de străzi însumând un număr de 2.170 m reţea publică de alimentare cu apă şi un număr de 4.666 m reţea publică de canalizare menajeră.
Valoare lucrări: 3.920.092 lei.

Sectorul 4
TOTAL
- 43 străzi
- 12.028 m reţea publică de alimentare cu apă
- 11.660 m reţea publică de canalizare menajeră.

1. Cartierul Progresului: 39 de străzi însumând un număr de 6.128 m reţea publică de alimentare cu apă şi un număr de 6.160 m reţea publică de canalizare menajeră.
Valoare lucrări: 6.747.563,50 lei cu TVA.

2. Cartierul Apărătorii Patriei: 18 străzi însumând un număr de 5.900 m reţea publică de alimentare cu apă şi un număr de 5.500 m reţea publică de canalizare menajeră.
Valoare lucrări: 5.777.944 lei cu TVA.

Sectorul 6

1. Cartier Giuleşti Sârbi: 34 de străzi însumând un număr de 13.000 m reţea publică de alimentare cu apă, un număr de 12.000 m reţea publică de canalizare menajeră, un număr de 6.500 m reţea publică de canalizare pluvială şi o lungime de 11.000 m sistem rutier public.
Valoare lucrări: 83.902.205 lei cu TVA.

 
B. Străzi în lucru 2011 cu finalizare 2012

1. Cartierul Ion Creangă, sector 2: 12 străzi însumând un număr de 4.917 m reţea publică de canalizare menajeră.
Valoare lucrări: 8.691.965 lei cu TVA.

2. Zona şos. Bucureşti – Măgurele, sector 5: 30 străzi însumând un număr de 10.000 m reţea publică de alimentare cu apă şi un număr de 9.500 m reţea publică de canalizare menajeră.
Valoare lucrări (până în prezent): 9.348.986 lei fără TVA.

În acelaşi timp, s-a impus prin actul adiţional numărul 6 la Contractul de Concesiune, demararea, începând cu anul 2011, a programului de investiţii Bucur. În baza acestui document, Apa Nova este obligată să investească din fonduri proprii 60 de milioane de dolari pe parcursul a 6 ani.

Până acum, din fonduri proprii Apa Nova au fost finalizate alte lucrări în toate sectoarele municipiului Bucureşti pe un număr de aproximativ 70 străzi, însumând 25,000 m reţea publică de alimentare cu apă şi 33,500 m reţea publică de canalizare menajeră.

Mai mult, sunt în curs de execuţie (prin programul Bucur) un număr de 53 de străzi însumând 20,000 km reţea publică de alimentare cu apă şi 14,600 m reţea publică de canalizare menajeră.

3. VALOAREA INVESTIŢIEI

Sectorul 1:
Valoare lucrări: 89.920.150 lei cu TVA
Valoare lucrări: 93.733.145 lei cu TVA

Sectorul 2:
Valoare lucrări: 6.528.005 lei cu TVA
Valoare lucrări: 1.319.496,61 lei cu TVA

Sectorul 3:
Valoare lucrări: 3.920.092 lei

Sectorul 4:
Valoare lucrări: 6.747.563.50 lei cu TVA
Valoare lucrări: 5.777.944,00 lei cu TVA

Sectorul 6:
Valoare lucrări: 83.902.205,00 lei cu TVA