Renovarea şcolilor

 

Programul “Reabilitarea Infrastructurii Educaționale din București”, început în 2008 și care vizează 100 de școli, se apropie de final. În noiembrie 2013, Bucureștiul are 100 de școli la cheie. Aceste școli sunt, în primul rând, CONSOLIDATE, dar sunt și reabilitate și modernizate. Au laboratoare, cabinete, săli de sport, mobilier de ultimă generație, echipamente de înaltă tehnologie.

În prezent se mai lucrează la finisaje și la corpurile nou construite în 19 școli.

Primarul General al Capitalei, Prof. Dr. Sorin Oprescu:

„Ca părinte, ca profesor, ca primar îmi doresc ca şcolile în care învaţă copiii noştri să dispună de cele mai bune condiţii. Reabilitarea infrastructurii educaţionale din Bucureşti, care viza 102 şcoli, a devenit iniţial coşmarul meu, din cauza numeroaselor probleme cu care m-am confruntat. Când am preluat mandatul, programul era blocat. Erau finalizate doar două şcoli. Multe dintre unităţile incluse în proiect nu beneficiaseră de nicio renovare din anii 1960. Numeroase şcoli nu puteau obţine avize de funcţionare, iar altele necesitau lucrări urgente de consolidare.

Am trecut imediat la rezolvarea cauzelor blocajelor: am reevaluat proiectele tehnice, am obţinut autorizaţie de construcţie, am conservat şcolile cu deteriorări grave, am reajustat indicatorii iniţiali aprobaţi, s-au făcut expertize tehnice, proiecte de consolidare a structurilor de rezistenţă, de termoizolare a clădirilor.

Investiţia a cunoscut o creştere constantă începând din 2009, iar acum proiectul este aproape gata! Bucureștiul are, în acest moment, 100 de școli la cheie. De reținut că aceste școli sunt, în primul rând, CONSOLIDATE, dar sunt și reabilitate și modernizate. Au laboratoare, cabinete, săli de sport, mobilier de ultimă generație, echipamente de înaltă tehnologie. Doar în 19 școli se mai lucrează la finisaje și la corpurile nou construite”. 

 

1. OBIECTIVE

• Reabilitarea spaţiilor educaţionale pentru 102 unităţi şcolare din Bucureşti şi dotarea corespunzătoare a acestora pentru a asigura conformitatea cu standardele europene privind spaţiile de desfăşurare a procesului educaţional.
• Înlăturarea riscului unor catastrofe prin mărirea siguranţei la seism, ca urmare a consolidării structurilor de rezistenţă.
• Îmbunătăţirea stării de sănătate a elevilor şi cadrelor didactice prin crearea unor condiţii de igienă corespunzătoare determinate de reabilitarea şi modernizarea clădirilor şi instalaţiilor existente.
• Dezvoltarea abilităţilor fizice, intelectuale şi pragmatice ale elevilor, în acord cu exigenţele contemporane, prin extinderea şi completarea cu săli de sport, ateliere şi laboratoare.

 

2. PERIOADA DE REALIZARE

2008 – 2012

3. VALOAREA INVESTIŢIEI

Valoarea totală a investiţiei pentru 102 şcoli – 239,28 milioane euro, din care:
BEI: 112,20 mil eur
Buget Local: 127 mil eur

Până în acest moment, pentru şcolile terminate şi recepţionate s-a înregistrat o economie de 3 milioane EUR faţă de sumele alocate iniţial. Până la finalizarea proiectului, se preconizează o economie de 10 mil EUR faţă de suma aprobată iniţial. Deci, 10 milioane de euro economie la buget.

 

4. ETAPELE DEZVOLTӐRII PROIECTULUI

Ȋn perioada 2006 – 2008 au fost finalizate 2 şcoli.

Ȋn perioada 2008-2011:
➞ 65 şcoli finalizate;
➞ 25 şcoli recepţionate parţial (s-au predat corpuri de şcoală, dar se efectuează în continuare lucrări, acestea urmând a fi finalizate până la începutul noului an şcolar, în septembrie 2012);
➞ 12 şcoli în diverse stadii de execuţie;
➞ s-au construit 20 de săli noi de sport.

Stadiul actual al lucrărilor de reabilitare a infrastructurii şcolare din Bucureşti:

Din 102 unităţi şcolare incluse în acest program:

➞ 80 de școli sunt finalizate complet.
➞ 19 școli sunt finalizate parțial (au fost predate corpuri de școala sau toate corpurile de școală – rămânând de executat lucrări de amenajare exterioară/anexe).
➞ 1 școală este în execuție.
➞ În afara celor 22 de săli de sport care au fost construite de la zero în cadrul programului, au mai fost contractate separat încă 5 săli de sport, acolo unde terenul aferent şcolii a permis şi construirea acestora. 2 dintre acestea se află într-un stadiu avansat de execuţie, iar pentru celalte trei se aşteaptă emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Cele 5 locaţii sunt:
- Şcoala d-na Stanca (actual Carol I)
- Şcoala nr. 161
- Şcoala nr. 50
- Şcoala nr. 74
- Şcoala nr. 156
La Şcoala nr. 311 se construieşte un bazin semiolimpic.

Cabinete medicale:
Pentru eficientizarea activităţii de asistenţă medicală în învăţământul preşcolar, şcolar, liceal şi universitar a fost necesară reorganizarea cabinetelor medicale şcolare prin promovarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu, care a fost aprobat în şedinţa de Consiliu din data de 30 august 2012.

În prezent, cele 610 cabinete medicale deschise în grădiniţe, şcoli, licee, universităţi sunt împărţite pe 2 categorii de asistenţă medicală:
➞ 452 cabinete medicale de medicină general
➞ 158 cabinete medicale de stomatologie

Acestea sunt deservite de:
➞ 248 de medici (de medicină generală şi stomatologie)
➞ 581 de asistente medicale (acestea lucrând în schimburi/ture)
la un număr total de aproximativ 227.000 de copii, din care 40.000 sunt preşcolari.

Activitatea asistenţei medicale şcolare este preponderent preventivă şi antiepidemică, cuprinzând mai multe puncte:
- efectuarea de vaccinuri în campaniile naţionale de vaccinare;
- efectuarea de triaje antiepidemice după fiecare vacanţă;
- efectuarea de triaje în focare de boli contagioase;
- efectuarea de triaje în perioade de epidemii;
- iniţierea, desfăşurarea şi controlul diverselor activităţi de educaţie pentru sănătate cu elevii, părinţii şi profesorii;
- instruirea personalului didactic şi administrativ în problemele ce privesc educaţia pentru sănătate;
- activitatea curativă permanentă se referă la asigurarea urgenţelor medico-chirurgicale.

De când a preluat cabinetele medicale, PMB prin ASSMB asigură dotările conform normelor în vigoare: medicamente, materiale sanitare, trusă de urgenţă şi obiecte de inventar, astfel încât activitatea medicală profilactică ce se desfăşoară la nivelul cabinetelor medicale şcolare să se deruleze în condiţii optime. De asemenea, prin cabinetele medicale şcolare dorim să promovăm un stil de viaţă sănătos, prin campanii de informare pe diverse teme.

Odată cu începerea gradiniţelor şi şcolilor, incidenţa bolilor contagioase creşte (în colectivitate) ceea ce înseamnă că imunizarea copiilor prin vaccinare, înainte de introducerea lor în colectivitate, este foarte importantă.

Protejarea copiilor prin vaccinare împotriva bolilor contagioase este asigurată de către stat printr-un program naţional şi se efectuează prin intermediul cabinetelor medicale şcolare.

 

5. CARACTERISTICILE PROIECTULUI

Proiectul de reabilitare prevede realizarea de lucrări de întreţinere şi reparare a bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar (construcţii clădiri noi, consolidări şi modernizare clădiri, reabilitare instalaţii termice, electrice, telefonie, instalaţii sanitare), precum şi dotarea acestora în conformitate cu standardele europene în sectorul educaţional.

Lucrările principale pentru şcolile incluse în program au constat în:
➞ Expertize tehnice;
➞ Consolidarea structurilor de rezistenţă a clădirilor;
➞ Refacerea acoperişurilor, instalaţiilor şi a tâmplăriei interioare şi exterioare, a branşamentelor;
➞ Termoizolarea clădirilor pentru reducerea consumurilor energetice şi, implicit, a costurilor de întreţinere a şcolilor;
➞ Reţele noi de date-voce;
➞ Instalaţii de avertizare incendiu şi antiefracţie;
➞ Construirea unor corpuri noi de clădire sau săli de sport pentru o parte din şcoli;
➞ Reabilitarea spaţiilor din curţi destinate sportului şi recreerii;
➞ Dotarea cu mobilier şcolar şi echiparea laboratoarelor de specialitate (informatică, fizică, muzică etc);
➞ Dotarea cabinetelor medicale şi stomatologice;
➞ Amenajarea de bucătării şi săli de mese pentru şcolile speciale şi grădiniţele incluse în proiect.

 

6. ÎMBUNĂTĂȚIREA PROIECTULUI

Obiectivul programului “Reabilitarea infrastructurii educaţionale din Bucureşti”, finanţat de Primăria Municipiului Bucureşti şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), este renovarea spaţiilor educaţionale şi dotarea corespunzătoare a acestora pentru a asigura condiţii de desfăşurare a procesului educaţional la standarde europene: reabilitarea a 102 de unități școlare, dintre care 64 școli generale, 15 licee, 19 școli speciale și 4 grădinițe.

Am îmbunătăţit conceptul şi conţinutul programului de modernizare a şcolilor prin:

• Introducerea unui grad sporit de asistenţă socială pentru familiile ai căror copii învaţă în aceste şcoli: 5 internate, 4 after-school şi peste 20 cantine cu blocuri alimentare proprii.
• Completarea cu noi facilităţi menite să asigure un grad sporit de înzestrare: la cele 22 de săli de sport finalizate s-au adăugat încă 5 săli aflate în diverse stadii de execuție; mai mult de 350 de laboratoare de informatică, chimie, biologie, fizică.
• Asigurarea cu dotări destinate creşterii gradului de securitate, protecţie şi educaţie medico-sociala a elevilor. 78 de cabinete medicale finalizate, 60 de școli având prevăzute și cabinete stomatologice (45 fiind deja dotate, 15 urmând să fie dotate până la sfârșitul acestui an). Toate cabinetele sunt dotate la standarde UE.
• Dotarea cu sisteme de de supraveghere video interior și exterior, pentru asigurarea securității în școli, dar și pentru îndeplinirea cerințelor Ministerului Învățământului cu privire la școlile unde se organizează examene naționale și unde este nevoie de supravegherea examenelor.

Toate lucrările s-au desfăşurat în paralel cu procesul de învăţământ, ceea ce a necesitat întreruperea lucrărilor, în perioadele de examene şi testări cu caracter naţional.

Realizarea de economii la bugetul de stat:

Din valoarea totală a investiţiei de 239,28 milioane euro pentru cele 102 şcoli, s-au consumat 107.89 milioane euro. Pâna în prezent, în cazul şcolilor terminate şi recepţionate s-a înregistrat o economie faţă de sumele alocate iniţial de 3 milioane euro. Se preconizează că, până la finalizarea proiectului se vor economisi 10 milioane euro faţă de suma aprobată iniţial. Deci o economie de 10 milioane euro la bugetul de stat.

 

7. REZULTATE

Şcoala specială nr.11 este finalizată. Aici lucrările de reabilitare au transformat clădirea într-o unitate de învăţămant demnă de anii în care trăim. Zidurile sunt renovate, mobilierul şcolar este nou, şcoala are acum o sală pentru activităţile de educaţie fizică, dar şi un teren de sport.Este gata şi Şcoala specială nr. 2. Este vorba despre acelaşi tip de lucrări de consolidare şi de arhitectură. Dar şi despre utilarea şi refacerea reţelelor electrice, termice, de ventilaţii şi sanitare.Şcoala generală nr. 20 este complet reabilitată. Are subsoluri şi ziduri consolidate şi renovate, dispune de 5 laboratoare şi 32 de săli de clasă civilizate, aşa că nu-mi rămâne decât să le urez SPOR LA ÎNVĂTAT celor 820 de elevi care învaţă aici.Şcoala specială nr. 5, destinată instruirii unui număr de 200 de elevi este deja recepţionată. Are 18 clase noi şi 7 laboratoare şi este gata să-şi deschidă porţile.


Cei 462 de elevi care învaţă la Şcoala generală nr. 189 vor intra în 24 de clase nou-nouţe. Dispun de o infrastructură şcolară ultra-modernă.


La Şcoala cu clasele I-VIII, nr 13, încă se mai lucrează. Termenul de finalizare este februarie 2013. Aici s-au executat lucrări de structură şi de arhitectură. Mai précis, s-a consolidat clădirea şi s-au refăcut pereţii (de la gletuit la zugrăvit), s-au pus tâmplării noi, se refac instalaţiile electrice, termice, sanitare. Se construiesc două corpuri noi: o sală de sport şi o ghenă ecologică.


Şi la Şcoala generală nr. 161 mai sunt încă schele. Dar se mai lucrează doar la sala de sport. Şcoala este gata de deschidere! Are 13 Săli noi de clasă şi 3 laboratoare moderne.


Şi Şcoala generală nr. 16 este gata să-i primească pe cei 284 de elevi, în 22 de clase şi 3 laboratoare.

La Şcoala generală nr. 149 încă se mai lucrează, dar asta nu va afecta procesul educaţional. Şcoala este aproape gata, dispune de 26 de Săli de clasa şi 4 laboratoare moderne.


CABINETE MEDICALE ŞCOLARE