Reabilitarea Centrului Istoric

 

Problematica Centrului Istoric este complexă şi importantă pentru viaţa oraşului. Aici se găseşte cea mai mare parte a zonei vechi, istorice a Capitalei, cu străzi de importanţă cultural şi de reală valoare istorică, cu nume de rezonanţă la nivel naţional (Lipscani, Gabroveni, Smârdan). Din păcate, mult timp această zona a fost neglijată, fiind în situaţia de a ajunge într-un stadiu fizic de degradare severă, prin agresiuni repetate şi concertate asupra esenţei Centrului Istoric.

Prof. dr. Sorin Oprescu, Primarul General al Municipiului Bucureşti:

„Când am preluat mandatul, în anul 2008, era adjudecată o licitaţie în baza unui proiect de reabilitare a infrastructurii stradale şi edilitare şi de amenajări stradale de către firma Sedesa. Am crezut şi am sperat că lucrurile sunt pe o linie corectă şi pozitivă. M-am înşelat. Lucrările stagnau nejustificat, cheltuieli deja se făcuseră şi aproape nimic nu se vedea realizat. Am fost nevoit, după evaluari şi negocieri îndelungate, să reziliez contractul şi să reiau lucrările cu alte firme.

Mi-am propus un plan de acţiune concret. Ȋn primul rand, să finalizez lucrările de refacere a infrastructurii stradale şi edilitare, asociate cu amenajarea şi echiparea adecvată şi civilizată a întregii zone. Ȋn al doilea rând, să cresc potenţialul arhitectonic şi valoarea istorică a Centrului Istoric, dată de siturile moştenite, de biserici, de fundaţia clădirilor ce datează de mai mult de 600 de ani, având ca principale şi impresionante piese Biserica Stavropoleos şi Palatul Voievodal – Curtea Domnească.”

Proiectul de reabilitare a a Zonei Pilot A a Centrului Istoric (delimitată de Calea Victoriei – Splaiul Independenţei – Bd I.C.Bratianu şi str Lipscani) cuprinde un număr de:
➞ 16 străzi: Căldărari, Covaci, Filitti, Franceză, Gabroveni, Lipscani, Sf. Dumitru, Pasajul Francez, Pictor Tonitza, Poştei, Şelari, Şepcari, Smârdan, Soarelui, Stavropoleos, Zarafi.
➞ 3 piaţete: Piaţa Roma, Piaţa de Flori (Sf. Anton) şi Piaţa Naţiunile Unite.

1. OBIECTIVE

• Reabilitarea străzilor şi uilităţilor din Zona Pilot a Centrului Istoric Bucureşti.
• Reabilitarea clădirilor şi punerea în valoare a monumentelor cu valoare istorică.
• Protejarea patrimoniului de interes naţional.

2. PERIOADA DE REALIZARE

2006 – 2012

3. VALOAREA INVESTIŢIEI

Lucrarea a fost împărţită pe pachete şi loturi astfel încât să permită desfăşurarea lucrărilor din Centrul Istoric în mai multe zone simultan.

Componenţa loturilor:

PACHETUL I:
➞ Lotul I: Str. Lipscani, Zarafi şi Smârdan.
Stadiu: FINALIZAT
Constructor: Asocierea SC Apolodor Grup Construct SRL & SC Grup Construct SRL & SC Engineering Design
Caracteristici tehnice:
• Lipscani: lungime – 445 ml, lăţime 9-15 ml.
• Zarafi – lungime 50 ml, lăţime 6-7 ml.
• Smârdan – lungime 220 ml, lăţime 8.5-10.5 ml.
Valoare atribuire contract: 1,936,950.75 lei.
Valoare decontată: 1.519.000 lei.

➞ Lotul II: Str. Franceză şi Piaţa Sf. Dumitru.
Stadiu: FINALIZAT 98% (cercetare arheologică)
Caracteristici tehnice:
• Franceza: lungime-530 ml, lăţime 2.5-15 ml.
Valoare atribuire contract: 1,997,699.70 lei.
Valoare decontata: 1.712.000 lei (90 %).

➞ Lotul III: Str. Filitti şi Tonitza
Stadiu: FINALIZAT
Caracteristici tehnice:
• Filitti: lungime 100 ml, lăţime 9-10 ml.
• Tonitza: lungime 125 ml, lăţime 8-10 ml.
Valoare atribuire contract: 1,840,075.3 lei.
Valoare decontată: 1.718.000 lei.

PACHETUL 2:
➞ Lotul I: Str. Poştei şi Stavropoleos
Stadiu: FINALIZAT
Caracteristici tehnice:
• Poştei: lungime 100 ml, lăţime 13-16 ml.
• Stavropoleos: lungime 200 ml, lăţime 6.5-7.5 ml.
Valoare atribuire contract: 2,294,567.92 lei.
Valoare decontată: 2.133.000 lei.

➞ Lotul II: Str. Covaci, Gabroveni, Şelari, Soarelui şi Pasaj Francez
Stadiu: FINALIZAT 98% (cercetare arheologică)
Caracteristici tehnice:
• Covaci: lungime 210 ml, lăţime 7.9-9.6 ml.
• Gabroveni: lungime 215 ml, lăţime 8.2-10.7 ml.
• Şelari: lungime 215 ml, lăţime 9.3-10.6 ml.
• Soarelui: lungime 50 ml, lăţime 4.8-8 ml.
• Pasaj Francez: lungime 70 ml, lăţime 5.3 ml.
Valoare atribuire contract: 4,515,296.76 lei.
Valoare decontată: 4.043.000 lei (90%).

➞ Lotul III: Str. Căldărari, Şepcari şi Piaţa Sf. Anton
Stadiu: FINALIZAT
Caracteristici tehnice:
• Căldărari: lungime 56 ml, lăţime 11.5-12 ml.
• Şepcari: lungime 130 ml, lăţime 6ml.
• Piaţa Sf. Anton.
Valoare atribuire contract: 3,545,560.05 lei.
Valoare decontata: 3.229.000 lei

PACHETUL 3:
Reabilitarea infrastructurii de bază în Centrul Istoric al Bucureştiului, zona pilot A, încadrată de Calea Victoriei, Bd. I.C. Brătianu, Splaiul Independenţei şi str. Lipscani – amenajări stradale.
A fost atribuit in data de 12.07.2011.
Stadiu: ȊN EXECUŢIE
Valoare contract: 4.471.869,74 RON.

4. ETAPELE DEZVOLTӐRII PROIECTULUI

2003:
• Proiectul “Reabilitarea străzilor şi uilităţilor din Zona Pilot a Centrului Istoric Bucureşti” a fost demarat în noiembrie 2003, ca parte a unui Program multisector, atunci când a fost semnat acordul de împrumut între PMB şi BERD pentru acest Program, care avea 3 componente, printre care şi modernizarea vechiului centru al Capitalei.

2006:
• Proiectul este lansat în dezbatere publică.
• 7 septembrie 2006: contractul este adjudecat prin licitaţie publică internaţională de firma Sedesa Obras y Servicios S.A. din Spania. Contractul a avut ca obiect proiectarea şi execuţia tututor lucrărilor de drum şi reţele edilitare, a avut o valoare de 24.744.327 euro şi o durată iniţială de execuţie de 18 luni. Contractul a fost finanţat după cum urmează: BERD 7,3 milioane, Guvernul Olandei – 1,8 milioane, restul sumei fiind furnizat de Primaria Bucuresti.

2007:
• Debutează lucrările de infrastructură. Pe măsura înaintării execuţiei, s-au descoperit o serie de vestigii arheologice, care au necesitat lucrări specifice de conservare şi punere în valoare. Studiile arheologice în toata zona pilot au fost realizate de echipe pluridisciplinare, formate din specialişti de la diferite instituţii din domeniu (Muzeul de Istorie Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a României, Institutul Naţional de Arheologie etc), coordonate de un expert arheolog.

2008:
• Ȋn perioada 2006-2008 s-au desfăşurat lucrări, fără a fi finalizate, pe 4 străzi (Smârdan, Franceză, Lipscani şi Sfântul Dumitru) din totalul de 16 străzi din zona pilot. Lucrările de refacere a pavajului rutier pe cele 4 străzi sunt finalizate în procent de 50-80% (şi într-un procent mai mic din punct de vedere al utilităţilor).
• 24 noiembrie 2008: Lucrările sunt sistate, ca urmare a disputelor apărute între SEDESA şi Primăria Capitalei cu privire la modul de desfăşurare a prevederilor contractului, inclusive în ceea ce priveşte modalităţile de plată. La rândul său, Primaria a reclamat proiecte şi lucrări de o calitate sub standardul impus, slaba organizare şi lipsa personalului calificat, precum şi inexistenţa coordonării de către antreprenorul general a subcontractorilor pentru proiectare şi execuţie, graficul de execuţie cu depăşiri uriaşe fiind cea mai mare nemulţumire.

2009:
• Octombrie 2009: Diligenţele depuse de Municipalitate pentru continuarea contractului cu scopul de a relua şi finaliza cât mai repede lucrările nu au dat rezultate. Primăria Municipiului Bucureşti emite notificarea de reziliere a contractului.

2010:
• Iulie 2010: Drept consecinţă a rezilierii contractului cu Sedesa, are loc procedura de arbitraj la Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, care se finalizează în favoarea Primăriei. Ulterior, Sedesa s-a adresat şi Curţii Internaţionale pentru Arbitraj Comercial de la Paris, dar niciun demers al acestei societăţi comerciale nu a împiedicat evoluţia lucrărilor de reabilitare a Centrului Istoric.
• Ȋn urma rezilierii contractului cu Sedesa, Primăria Capitalei derulează un contract de punere în siguranţă a lucrărilor începute şi neterminate din Centrul Istoric.
• Asocierea Ove Arup & Partners International Ltd si Tecnic Consulting Engineering Romania, consultantul desemnat de Primăria Capitalei pentru evaluarea stadiului fizic al proiectului de reabilitare a Centrului istoric, întocmeşte expertiza tehnică pentru lucrările rămase de executat, în urma acesteia fiind demarate procedurile de achiziţie publică pentru atribuirea noului contract de proiectare şi execuţie.
• Asocierea Ove Arup & Partners International Ltd si Tecnic Consulting Engineering Romania asigură managementul proiectului până la finalizarea reabilitării tuturor străzilor din zona pilot (inclusiv pe durata perioadei de garanţie).

2011:
• Ȋn perioada decembrie 2010 – noiembrie 2011, lucrările de reabilitare sunt finalizate în proporţie de 95% (100% în privinţa utilitatilor) pe toate străzile incluse în proiect, mai puţin o suprafaţă de 700 mp (pe str. Şelari şi str Franceză), unde au fost descoperite vestigiile Curţii Domneşti (noiembrie 2011), iar autorităţile competente analizează soluţia tehnică pentru conservarea şi punerea în valoare a acestora.

2012:
• Pentru 2012, lucrările care au ramas de efectuat se referă la dotarea cu mobilier stradal a întregii zone pilot, precum şi la finalizarea celor 5 procente nerealizate.
• Ȋn prezent, pe cele 16 străzi şi 3 piaţete pentru care s-au finalizat lucrările de infrastructură, s-a început montarea elementelor de mobilier stradal ( bănci, jardiniere din piatră natural, bolarzi din piatră naturală sau hidraulici, cabine de pază, placuţe pentru denumirea străzilor şi numerotarea imobilelor, plantare de copaci, precum şi instalarea grilajelor speciale pentru protecţia acestora).

5. CARACTERISTICILE PROIECTULUI DE REABILITARE

Situaţia lucrărilor de reabilitare în perioada 2006-2010:

Raportul Ove Arup & Partners International Ltd şi Tecnic Consulting Engineering Romania arăta următorul stadiul fizic al lucrărilor realizate de Sedesa în momentul rezilierii contractului:

➞ Str. Căldărari: infrastructură drum – 0%; infrastructură utilităţi publice (gaz, apă, canal, instalaţii electrice, telecomunicaţii, iluminat public) – 0%; nu exista proiect de execuţie.
➞ Str. Covaci: infrastructură drum – 0%; nu exista proiect de execuţie; infrastructura utilităţi publice – 0%.
➞ Str. Filitti: infrastructură drum – 0%, nu exista proiect tehnic; infrastructură utilităţi publice – 0%.
➞ Str. Franceză: infrastructură drum – 70-75%; infrastructură utilităţi publice – 60-65%.
➞ Str. Gabroveni: infrastructură drum – 0%, nu exista proiect tehnic; infrastructură utilităţi publice – 50%.
➞ Str. Lipscani: infrastructură drum – 75-80%; apă, canal, gaze – 90-95%; instalaţii electrice, telecomunicaţii – 50%.
➞ Str. Sf. Dumitru: infrastructură drum – 95%; apă, canal, gaze – 95%; instalaţii electrice, telecomunicaţii, iluminat stradal – nu exista proiect tehnic de execuţie.
➞ Pasaj Francez: infrastructură drum – 0%, nu exista proiect tehnic; apă, canal – 50%; instalaţii electrice, telecomunicaţii – 0%, nu exista proiect de execuţie.
➞ Str. Pictor Tonitza: infrastructură drum – 45-50%; apă, canal, gaze – 50%.
➞ Str. Poştei: infrastructură drum – 0%; apă, canal, gaze – 50%; instalaţii electrice, telecomunicaţii, iluminat stradal – nu exista proiect tehnic.
➞ Str. Şelari: infrastructură drum – 0%, nu exista proiect tehnic; infrastructură utilităţi publice –0%.
➞ Str. Şepcari: infrastructură drum – 0%; infrastructură utilităţi publice – 0%.
➞ Str. Smârdan: infrastructură drum – 100%; gaze, canalizare, apă – 100%; instalaţii electrice, iluminat stradal, telecomunicaţii – 60%.
➞ Str. Soarelui: infrastructură drum – 0%; infrastructură utilităţi publice – 0%;.
➞ Str. Stavoropoleos: infrastructură drum – 0%; infrastructură utilităţi publice – 0%.
➞ Str. Zarafi: infrastructură drum – 0%; apă, canal, gaze – 50%; iluminat public, instalaţii electrice, telecomunicaţii – 0%.
➞ Piaţa Sf. Dumitru: infrastructură drum – 60-65%; apă, canal, gaze – 95%; iluminat public, telecomunicaţii, instalaţii electrice – 0%.
➞ Piaţa Sf. Anton: infrastructură drum – 0%; infrastructură utilităţi publice – 0%.
Valoarea plăţilor făcute de Primăria Municipiului Bucureşti către Sedesa a fost de 9.039.165,31 euro (fără TVA).

Situaţia lucrărilor de reabilitare în perioada 2010-2012:

Lucrările de reabilitare au a constat în:
• dezafectarea sistemului rutier vechi.
• reabilitarea sistemului de utilităţi (apă, canal, gaze, electricitate).
• refacerea infrastructurii stradale şi dotarea zonei cu elemente de mobilier stradal nou.

Ȋn perioada decembrie 2010 – noiembrie 2011 se finalizează lucrările de reabilitare a structurii stradale şi a sistemului rutier vechi în proporţie de 95%.

De asemenea, se finalizează lucrările la întregul sistem de utilităţi – apă/canal/electricitate în proporţie de 100% şi este introdus sistemul de canalizaţie pentru telecomunicaţii, reţeaua Netcity (1.413 m reţea de transport şi 1.300 m racorduri la clădiri), mai puţin o suprafaţă de 700 mp (pe str. Şelari şi str Franceză). Aici au fost descoperite vestigiile Curţii Domneşti (noiembrie 2011), iar autorităţile competente analizează soluţia tehnică pentru conservarea şi punerea în valoare a acestora.

Situaţia reţelelor edilitare din zona pilot a Centului Istoric

1. Reţea iluminat public:
Au fost montaţi: stâlpi metalici tip RETRO (4,1 m-6 m) – 361 bucăţi; stâlpi metalici tip RETRO (8,1 m-10 m) – 4 bucăţi; stâlpi metalici tip AVANGARD (2 m-4 m) – 8 bucăţi; corpuri de iluminat pentru stâlpi.

2. Reţea distribuţie energie electrică
Au fost reabilitate următoarele reţele: reţea medie tensiune – 5 km; reţea joasă tensiune – 11 km; număr branşamente – 600 bucăţi. Au fost modernizate 8 posturi de transformare.

3. Reţea distribuţie gaze natural:
Au fost reabilitaţi 1191 metri conductă şi 56 de branşamente cu lungimea totală de 472 metri.

4. Reţea alimentare cu apă potabilă şi canalizare
Au fost reabilitate următoarele: reţea alimentare cu apă potabilă – 450 m; reţea canalizare – 859 m; branşamente – 33 bucăţi; racorduri – 140 bucăţi; vane – 10 bucăţi; hidranţi – 14 bucăţi; cămine – 58 bucăţi; guri de scurgere – 61 bucăţi.

5. Reţea NETCITY
Au fost executaţi 1413 metri reţea de transport şi 1390 metri racorduri la clădiri.

Aceste intervenţii majore au fost realizate pe toate cele 16 străzi incluse în proiect (Căldărari, Covaci, Filitti, Franceză, Gabroveni, Lipscani, Sf. Dumitru, Pasajul Francez, Pictor Tonitza, Poştei, Şelari, Şepcari, Smârdan, Soarelui, Stavropoleos, Zarafi) şi 3 piaţete – Piaţa Roma, Piaţa de Flori (Sf. Anton) şi Piaţa Naţiunile Unite, toate făcând parte din ceea ce se numeşte ZONA A a Centrului Istoric.

Ȋn prezent, pe cele 16 străzi şi 3 piaţete pentru care s-au finalizat lucrările de infrastructură, s-a început montarea elementelor de mobilier stradal ( bănci, jardiniere din piatră natural, bolarzi din piatră naturală sau hidraulici, cabine de pază, placuţe pentru denumirea străzilor şi numerotarea imobilelor, plantare de copaci, precum şi instalarea grilajelor speciale pentru protecţia acestora).

Valorificarea potenţialului istoric

Ţinându-se cont de clasarea ca monument istoric a pietrei cubice recuperată de pe bulevardele Aviatorilor, Prezan şi Piaţa Charles de Gaulle, dar şi pentru a conserva caracterul istoric al zonei, s-a optat pentru folosirea acesteia pe străzile din zona pilot, economisind contravaloarea pavajului ce ar fi trebuit decontat constructorului.

Ȋn dorinţa de a înnobila şi a creşte potenţialul arhitectonic al zonei:
• Statuia Lupoaica a fost readusă la vechiul ei amplasament în capul străzii Lipscani, iar acea zona a fost denumită Piaţa Roma.
• Ȋn continuarea Pieţei Roma şi a Centrului Istoric Zona A, s-a reabilitat Pasajul Pietonal Lipscani, redenumit Pasajul Latin, care a fost înzestrat cu două basoreliefuri decorative reprezentând elemente ale istoriei României de la daci şi romani până în vremea lui Constantin Brâncoveanu. Acesta s-a transformat dintr-un simplu culoar subteran insalubru şi de neutilizat, într-un pasaj de traversare cu iz de obiectiv cultural.

Piaţete
Ȋn cadrul proiectului de reabilitare a fost reamenajată şi reabilitată Piaţa Roma şi au fost construite doua piaţete noi: Piaţa de Flori (Sf. Anton) şi Piaţa Naţiunile Unite.

Parcări
Se studiază posibilitatea amenajării unor parcări, având în vedere faptul că indicatorii tehnico-economici din HCGMB nr. 65/2003 nu au prevăzut execuţia acestora în cadrul proiectului.

6. EFICIENTIZAREA COSTURILOR

Reabilitarea celor 16 străzi din Zona-Pilot a Centrului Istoric s-a realizat nu doar din punct de vedere al reţelei stradale, ci şi al celor de apă, canal, gaz, electricitate, canalizare, comunicaţii electronice Netcity, telefonie şi iluminat public. Reabilitarea infrastructurii de utilităţi publice a fost realizată în colaborare cu deţinătorii reţelelor, pe cheltuiala acestora. În acest fel a rezultat o economie de aproximativ 10 milioane de euro faţă de valoarea contractului semnat, în urmă cu şase ani, cu firma spaniolă Sedesa.

Din considerente economice, s-a pus problema unei colaborări cu societăţile responsabile cu furnizarea utilităţilor publice, delegându-le acestora sarcina achitării lucrărilor edilitare. Având în vedere gradul avansat de degradare al reţelelor utilitare din zonă şi, pentru a evita noile costuri care s-ar fi impus ori de cate ori aceste reţele ar fi cedat (costuri de intervenţie şi refacere a carosabilului, care ar fi căzut în sarcina deţinătorilor de utilităţi), Primăria Municipiului Bucureşti a purtat discuţii şi a obţinut angajamentul refacerii integrale a reţelelor, costurile fiind suportate de deţinătorii reţelelor.

Astfel, în momentul în care noul contractant a demarat lucrările de desfacere a pavajului, deţinătorii de utilităţi şi-au înlocuit integral reţelele, au branşat imobilele care nu beneficiau de utilităţi, urmând ca apoi constructorul să refacă sistemul rutier peste o reţea nouă de utilităţi. In acest fel, atât la suprafaţă, cât şi la adâncime, reţeaua de străzi din Centrul Istoric e nouă şi performantă.