Patrimoniu. Servicii publice

 

Sorin Oprescu, Primarul General al Capitalei, prezintă Starea Bucureștiului, 12 aprilie 2013:

Oamenii vor să locuiască civilizat și normal, dar și să se simtă mândri de orașul în care trăiesc! Dorințele și exigențele bucureștenilor au devenit dorinţele şi exigențele mele. Nemulțumirile, grijile și frământările lor sunt și nemulțumirile, grijile și frământările mele. Oamenii sunt sătui de lupte și dispute politice, de demagogie politică ieftină, de ceartă permanentă și neîmpliniri. Oamenii vor fapte, vor realizări, vor ca orașul lor să se dezvolte. Toți locuitorii sunt uniți de aceleași nevoi și de aceeași dorință: să trăiască mai bine în orașul lor.

Am dorit să fim astăzi împreună – parlamentari, reprezentanți ai autorității centrale, ai instituțiilor centrale și locale, primari de sector, consilieri generali şi consilieri locali, specialiști și experți din diverse domenii de activitate, membri ai corpului diplomatic și ai societății civile, reprezentanți ai mass-media și ai opiniei publice şi cetăţeni ai oraşului – pentru a vă aduce la cunoştinţă Raportul referitor la Starea Bucureștiului.

Locuitorii oraşului, decidenţii şi opinia publica au dreptul să cunoască în permanenţă, în mod deschis şi transparent, realizările şi nerealizările, problemele reale, proiectele şi planurile de dezvoltare ale oraşului în care trăiesc şi care vizează direct viaţa lor şi a familiilor lor.

 

PROGRAMUL CENTRUL ORAŞULUI

Programul Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) din zona Centrală

Recuperarea și constituirea unei identități urbane pentru centrul Bucureștiului prin:

• Regenerarea cartierelor tradiționale degradate;

• Recuperarea și refuncţionalizarea fondului construit prin reconversie;

• Reabilitarea și valorificarea spațiilor publice;

• Realizarea și implementarea unui nou mod de abordare a dezvoltării turistice a zonei centrale a Bucureștiului, bazat pe conceptul de „camere urbane”. Astfel, centrul orașului ar funcționa că o rețea de zone interconectate în care se promovează diversitatea funcțională și arhitecturală, realizându-se trasee continue și alternative turistice;

• Recuperarea atractivității Râului Dâmbovița și reconectarea acestuia la centrul orașului;

• Punerea în valoare a malurilor salbei de lacuri din zona de nord. Investitia propune dezvoltarea unui perimetru de promenadă şi activităţi în aer liber, reconfigurarea legăurilor cu aleile din parcurile existente. Proiectul va demara în trim I al anului 2014, fiind finanţat prin fonduri europene şi de la bugetul local.

 

PROGRAMUL PATRIMONIU – protecţie şi valorificare

Vizăm intervenţii asupra unor obiective preţioase ale oraşului, care vor fi executate pe principiul intervenţiei minimale, astfel încât aspectul monumentelor să fie cât mai apropiat de cel original, cu menţinerea caracterului, configuraţiei, caracteristicilor şi detaliilor specifice ale acestora.

Restaurarea completă a hanului Gabroveni va fi gata la sfârșitul acestui an. Lucrările la sediul vechi al Primăriei Generale sunt în desfășurare.

Anul acesta vor intra în reabilitare, cu fonduri europene, patru monumente cu un rol major în promovarea arhitecturii de la sfârşitul secolului al XIX-lea:

 • Arcul de Triumf: monument construit în perioada 1921-1922 în zona de nord a Capitalei, comemorează victoria României în Primul Război Mondial, încununată cu Marea Unire;
 • Casa Cesianu: exemplar ilustrativ pentru casa boierească de la începutul secolului al XIX-lea, depozitează acum provizoriu o parte din colecţiile aflate în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti;
 • Observatorul Astronomic “Vasile Urseanu”: singurul observator astronomic din Capitală deschis publicului;
 • Muzeul Dr. Nicolae Minovici: construit în 1905, la solicitarea şi îndrumarea celebrului savant român recunoscut internaţional, asociază arhitectura locuinţei românesti fortificate, de tip culă, cu elemente de arhitectură popular.

 

PROGRAMUL SERVICII DE UTILITATE PUBLICӐ

Serviciul de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice

Memorandumul aprobat recent permite, după o perioadă lungă de încercări, dificultăți și obstrucții, să demarăm un amplu proces de reorganizare și integrare a distribuitorului (RADET) și a producătorului (ELCEN). Acest proces de reorganizare va permite creşterea gradului de protecţie şi suportabilitate a tarifelor de către cetățenii orașului.

Şi până în prezent, Municipalitatea a alocat sume importante de bani pentru a susține, în locul populației, diferența dintre prețul de facturare a energiei termice furnizate și prețul de producere, transport şi distribuţie şi pentru a menţine un nivel cât se poate de mic al preţului pe care îl plăteşte populaţia la gigacalorie. Concret, costul gicaloriei reglementat de ANRE este de 321lei/gcal, dar populaţia plăteşte cca 170 lei/gcal, diferenţa de 151/gcal fiind plătită prin subvenţiile acordate anual din bugetul PMB, ceea ce înseamnă că municipalitatea suporta practic 47,07% din costul gigacaloriei.

Sistemul de iluminat public stradal, architectural şi monumental

Obiectivele principale sunt consolidarea infrastructurii şi reunirea într-un serviciu integrat a iluminatului stradal, arhitectural şi monumental.

Serviciul de salubrizare, igienizare și managementul deșeurilor

Urmărim realizarea unui sistem integrat de salubritate, prin:

 • Management integrat al deșeurilor. Avem în vedere construirea unei instalații de incinerare a deșeurilor solide municipale, prin tratare termică, în capacitate de 200.000-300.000 tone pe an deșeuri, realizată cu fonduri europene.
 • Sistem unitar de salubritate. Procedurile și programele de realizare a salubrizării vor fi distribuite în mod egal și eficient, pe tot teritoriul Bucureștiului, indiferent că este stradă periferică sau centru.
 • Sistem unitar de deszăpesire şi combaterea poleiului. Intervenţie rapidă, promptă şi de calitate, egală pentru toţi cetăţenii oraşului.

Serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare

Din 2008 până în prezent:

 • Străzile fară rețele edilitare au scăzut de la 23% la 7%. În ultimii 5 ani, peste 40.000 de locuitori au ajuns să beneficieze de canalizare și apa curentă;
 • Am finalizat 309 străzi, adică 104 km de rețea publică de alimentare cu apa, 114 de km de rețea publică de canalizare menajeră, 6,5 km rețea de canalizare fluvial şi 45,3 km de drum public;

În acest mandat:

  • Vom echipa şi restul de 1,4% din lungimea tramei stradale, rămasă astăzi fără reţele edilitare. (peste 200 de străzi în sectoarele 5, 4, 2, 1).

Serviciul public de telecomunicaţii reprezentat de reţeaua metropolitană de fibră optică NetCity

Programul NetCity constă în realizarea unei canalizații subterane de tip rețea metropolitană pentru instalarea de cabluri, fibră optică neoperată, canale dedate pentru instituții publice, agenți privați și persoane fizice. Concomitent va permite desființarea rețelelor aeriene pe respectivele trasee.

Etapa I, finalizată în 2012:

 • 860 km de canalizație;
 • 426 de km de artere pe care s-au dezafectat reţele aeriene de comunicaţii;
 • Cca 11.000 clădiri şi cca 110.000 locuințe racordate la rețeaua Netcity;
 • Aprox. 330.000 de beneficiari ai serviciului de comunicații electronice prin intermediul Netcity.

Etapa II :

 • Vizează peste 1.400 de km de canalizaţie.

Serviciul de transport public

Obiectivul este realizarea unui sistem de transport integrat (prin integrarea tuturor reţelelor de transport din punct de vedere al sistemului de taxare; introducerea de sisteme automate de taxare; realizarea de terminale şi staţii intermodale).

Muncipalitatea s-a implicat în mod real şi concret pentru a asigura suport financiar activităţii de transport public (deşi pârghiile de intervenţie şi control ale Primarului General asupra acestei activităţi sunt mult limitate, întrucât Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) se afla în coordonarea Consiliului General).

 • Susţinere financiară pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea parcului de transport (tramvaie, autobuze, troleibuze);
 • Subvenţionarea biletelor de călătorie pentru anumite categorii sociale (peste 100 milioane de euro anual).

Managementul traficului

Sistemul de management al traficului a fost implementat la nivelul Capitalei în noiembrie 2008, fiind considerat că una dintre cele mai moderne soluții integrate de management al traficului rutier urban din Europa.

Dotare până în prezent:

 • Realizarea unei rețele de comunicație între intersecții bazată pe fibră optică;
 • Echiparea a 100 de intersecții cu echipamente moderne de semaforizare;
 • Echiparea a 300 de vehicule RATB (230 de autobuze, 34 troleibuze și 38 tramvaie) cu sisteme GPS și calculatoare de bord.

Dotare în faza următoare:

 • Vor fi echipate încă 263 intersecții.

Parcuri

În ultimii ani, am realizat:

 • 42 de locuri de joacă pentru copii;
 • 12 terenuri de sport în parcurile Tineretului, Carol, Herăstrău și Izvor;
 • 10 kilometri de piste de bicicliști în parc;
 • Modernizarea ştrandurilor Dâmbovița și Giulești;
 • Reamenajarea peisagistică și restaurarea parcului Centrului Cultural, Palatelor Brâncovenești -Mogosoaia.