Educaţie. Sănătate. Cultură.

 

Sorin Oprescu, Primarul General al Capitalei, prezintă Starea Bucureștiului, 12 aprilie 2013:

“În momentul în care am fost ales Primar General și reales, prin votul cetățenilor din iunie 2012, am primit confirmarea că ceea ce am făcut, am făcut bine. Am conștientizat clar că încrederea pe care mi-au acordat-o bucureștenii înseamnă, în primul rând pentru mine ca om, obligații, răspundere, dar și un puternic imbold pentru muncă devotată, cinstită și permanentă, dăruită orașului și cetățenilor necondiționat.

Astăzi doresc să vă aduc la cunoștință dumneavoastră, oamenilor de decizie și responsabilitate, opiniei publice, mass-media și, mai ales, cetăţenilor orașului Raportul referitor la Starea Bucureștiului. Consider că este un act de conștiință și responsabilitate pentru orice om căruia i s-au încredințat, prin opțiunea directă a cetățenilor, gestionarea și administrarea bunului mers al comunității. Locuitorii orașului și opinia publică au dreptul să cunoască în permanență, în mod deschis și transparent, realizările și nerealizările, problemele reale, proiectele și planurile de dezvoltare ale orașului în care trăiesc și care vizează direct viața lor și a familiilor lor.”

 

 PROGRAMUL MEDIU

Direcţii de acţiune:
- reducerea poluării aerului;
- diminuarea poluării fonice;
- reducerea poluării apelor uzate;
- conservarea şi creşterea patrimoniului verde al oraşului;
- combaterea efectelor schimbărilor climatice;
- educaţia eco-civica.

Două proiecte importante:

1. Staţia de epurare a apelor uzate Glina

- Etapa I, finalizată în 2011: finanţare de 108.300.000 Euro prin programul european ISPA şi împrumuturile obţinute de Municipalitate de la BEI şi BERD.
- Etapa a II-a, octombrie 2013 – finalizare 2015: 250-300 milioane Euro, va fi finanţată prin Fondul de Mediu şi Coeziune.

2. Cadastrul verde

În premieră în România, s-a realizat Cadastrul verde al Municipiului București – Registrul spațiilor verzi, prin care se inventariază spatiile verzi publice și arborii din perimetrul acestora.

Au fost inventariaţi peste 1.700.000 de arbori şi 110 arbori/arbuști ocrotiți, pe o suprafaţă de cca 367 de hectare de trenuri degradate. S-a estimat existența unei suprafețe de spațiu verde pe cap de locuitor de cca 23,21 mp, ceea ce este foarte aproape de cerințele directivelor europene – 26 mp de locuitor.

 

PROGRAMUL EDUCAŢIE

Obiectivul principal este finalizarea programului “Reabilitarea Infrastructurii Educaţionale din Bucureşti”, care vizează reabilitarea, consolidarea şi modernizarea a 102 şcoli. Valoarea totală a proiectului este de 239,28 milioane Euro, având ca surse de finanţare BEI (Banca Europeană de Investiţii) – 112,20 milioane euro şi bugetul local – 127 milioane euro. Programul se va finaliza integral în trim IV 2013.

Stadiul realizării programului:

 • Şcoli: 74 şcoli finalizate, cu recepţii la terminarea lucrărilor; 20 şcoli finalizate, la care sunt predate doar corpurile de şcoală; 6 şcoli aflate în execuţie;
 • Săli de sport: 34 săli finalizate, din care 12 nou construite şi 22 existente reabilitate; 20 săli în lucru, din care 14 noi şi 6 existente;
 • Cabinete medicale şi stomatologice: 99 cabinete medicale livrate şi 3 cabinete care urmează să fie livrate; 60 cabinete stomatologice livrate;
 • Cantine şi semi-internate: 12 şcoli dotate cu cantine şi semi-internate; 19 şcoli rămase să fie dotate;
 • Echipamente IT: 79 şcoli dotate cu echipamente IT; 22 şcoli rămase să fie dotate;
 • Articole de sport: 74 şcoli dotate cu articole de sport; 27 şcoli rămase să fie dotate;
 • Laboratoare: 51 de fizică; 51 de chimie; 52 de biologie; 19 de economie; 48 de matematică.

În 2013 va demara un amplu program pentru construirea a 60 de grădinițe și creșe noi, în toate sectoarele Capitalei. Valoarea programului este estimată la 40 mil Euro, cu termen de finalizare peste cca 3 ani, în funcție de obținerea fondurilor necesare.

 

PROGRAMUL SӐNӐTATE

În 2009, pentru prima dată în istoria oraşului, se înfiinţează o structură administrativă a Municipalităţii care să se ocupe de spitalele şi serviciile medicale ale Bucureştiului – Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB). Aceasta preia în directă administrare 19 spitale cu specialităţi medicale complexe şi complementare şi coordonează reţeaua de 610 cabinete medicale din unităţile de învăţământ. Am început un amplu proces de reparare a clădirilor, de reabilitare și modernizare a spațiilor medicale, precum și de dotare cu aparatură de înaltă performanţă.

Rezultatele până în prezent:
- Gestionarea, administrarea și sustinerea unui număr de 5.655 paturi de spitalizare;
- Asigurarea spitalizării a circa 900.000 de persoane;
- Asistenţă medicală pentru cca. 2 milioane de persoane, tratate în ambulatorii sau în unitățile de spitalizare de o zi.

4 proiecte viitoare:

1. Extinderea, modernizarea și echiparea spitalului clinic de copii Victor Gomoiu. Investiția va demara în iunie 2013 și se va finaliza în sem II 2015.

2.  Ambulatoriu Victor Gomoiu. Lucrarea va debuta în trim III 2013 și se va finaliza în trim IV 2014.

3. Reconstrucția, reamenajarea, reechiparea spitalului clinic de traumatologie și TB Costeoarticular Foișor. Lucrarea a demarat în martie 2013 și se va finaliza în trim.II 2015.

4. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foişor. Debutul lucrărilor va fi în trim IV 2013, cu finalizare trim I 2015.

 

PROGRAMUL DE PROTECŢIE ŞI ASISTENŢӐ SOCIALӐ

 • Centre și complexe de servicii integrate sociale susținute de Municipalitate: Centru de coordonare a serviciilor de îngrijire la domiciliu; Centru pentru persoane aflate în situații de urgență și tineri fără adăpost, cu vârstă între 18-26 de ani; Centru de asistenţă destinat agresorilor familiali (O nouă șansă); Centru de sprijin pentru persoane de vârsta a treia (Din grijă pentru bunicii noștri);
 • Cantine sociale: există cinci cantine, cu un număr mediu de 3.200 de beneficiari;
 • Spălătorii sociale: există trei spălătorii sociale, care oferă servicii gratuite de spălare și uscare a hainelor pentru persoanele care se confruntă cu lipsuri materiale;
 • Creșe sociale: 11 au fost deschise până în prezent, iar 2 sunt în lucru;
 • Cămine pentru vârstnici: un cămin deschis în cadrul spitalului Sfântul Luca și un cămin în cadrul fostului spital Caritas;
 • Policlinica socială: un proiect pilot, realizat în parteneriat cu Fundația Regina Maria, dat în folosință în urmă cu un an.

 

PROGRAMUL CULTURӐ

Primăria Municipiului susține financiar, coordonează și administrează peste 26 de instituţii publice de cultură, din care 14 teatre și 3 muzee de importanţă națională).

Lucrări în desfăşurare:
- modernizarea și extinderea teatrului de revistă Constantin Tănase;
- reabilitarea Teatrului de Vară;
- reamenajarea Sălii Studio a Teatrului Odeon, a sălii Centrului de Proiecte Culturale a Municipiului București (ArCub), a sălii Operei Comice pentru Copii;
- amenajarea unei noi săli de spectacol la teatrul pentru copii şi tineret Excelsior (singura sală de spectacol nouă realizată în București în ultimii 20 de ani).

3 proiecte viitoare:

1. Un nou complex cultural cu 2 săli de concerte, pe Esplanada din zona Unirii: o sală de capacitate mare (2500 locuri) şi o sală mică (500 de locuri). Proiectul va demara cel târziu în trim I 2014, cu termen de finalizare sem I 2016.

2. Renovare, modernizare şi restaurare Arenele Romane, în Parcul Carol. Vizăm realizarea unui spaţiu cultural nou, modern, dotat la cel mai inalt nivel, cu o capacitate între 5.500 – 8.000 locuri cu scenă acoperită. Debutul lucrării – semestrul II 2014, cu finalizare în trim IV – 2015.

3. Reabilitarea şi modernizarea clădirii Teatrului Evreiesc de Stat.

 

SPORT/RECREERE/AGREMENT

În ultimii ani am realizat:
- 42 de locuri de joacă pentru copii;
- 12 terenuri de sport în parcurile Tineretului, Carol, Herăstrău și Izvor;
- 10 kilometri de piste de bicicliști în parc;
- Modernizarea ştrandurilor Dâmbovița și Giulești;
- Reamenajarea peisagistică și restaurarea parcului Centrului Cultural, Palatelor Brâncovenești -Mogoşoaia.

Proiecte viitoare:

1. Arena multifuncţională, în cadrul Complexului Lia Manoliu. Capacitate de până la 12.000 de locuri; destinată organizării unor Campionate naţionale, internaţionale, europene şi mondiale, pentru diferite discipline sportive. Debutul lucrărilor este prevăzut pentru trim IV – 2013, finalizare la sfârşitul anului 2015.

2. Patinoar – complex sportiv Lia Manoliu. Capacitate de 6.000 de locuri pentru public în interior; parcare amenajată pe o suprafaţă de 3.000 mp; amenajare parc în pantă pe acoperiş. Debutul lucrărilor este prevăzut pentru trim I – 2014, finalizare trim. I – 2016.

3. Centre sportive multifuncționale cu bazine de natație.
- bază de agrement pentru locuitorii sectoarelor;
- bază didactică pentru sistemul de învățământ prin efectuarea orelor de sport în cadrul complexului;
- bază de antrenament pentru cluburile sportive (sportivi legitimaţi);
- bază de inițiere în diferite discipline sportive (înot, polo, handball, basket etc.);
- bază de recuperare medicală (gimnastică recuperatorie specială).

4. Sală atletism – complex sportiv „Lia Manoliu”. Capacitate de peste 4.000 locuri pentru public. Suprafaţă utilă activităţii sportive de peste 3.000 mp. Debutul lucrărilor este prevăzut pentru trim III – 2015, finalizare trim. IV – 2016.

5. Stadion atletism. Capacitate de peste 15.000 locuri pentru public. Suprafaţă teren atletism de peste 38.000 mp; parcare de cca 250 de locuri. Debutul lucrărilor este prevăzut pentru trim III – 2015, termen de execuţie 1 an.

6. Academia de tenis – complex sportiv „Lia Manoliu”. 6 terenuri de tenis dotate cu gradene pentru 1300 spectatori. Debutul lucrărilor este prevăzut pentru trim II – 2013, finalizare 2014.

7. Refacere Complex nataţie – Complex sportiv “Lia Manoliu”. 2 bazine interioare (olimpic şi semiolimpic), 2 bazine exterioare (olimpic şi semiolimpic). Capacitate de 4000 locuri pentru public în interior şi 500 locuri pentru public în exterior. În cazul obţinerii fondurilor europene, debutul investiţiei va fi trim. IV – 2015, cu finalizare la mijlocul anului 2017.