Consolidarea sediului vechi

 

Sorin Oprescu, Primarul General al Capitalei, 19 martie 2014:

Consolidarea clădirii este realizată în proportie de 90%. Metoda este una de excepție, este vorba despre un procedeu de izolare antiseismică a bazei clădirii, care constă în decuplarea structurii de vibrațiile terenului și introducerea izolatorilor antiseismici. Acest procedeu a mai fost folosit până acum în Romania doar la un corp al Academiei de Studii Economice din București, de pe Calea Griviței (care a reprezentat un program pilot). Vom utiliza aceasta metodă și la consolidarea Arcului de Triumf”.

Această metodă de consolidare garantează rezistența clădirii până la un cutremur de 9,8 grade pe scara Richter. O singură clădire mai este atât de rezistentă în România: Casa Poporului.

Reabilitarea clădirii este, la ora actuală, în procedura de atribuire. Se vor finaliza în paralel și restul de 10% din lucrările de consolidare rămase de executat.

În martie 2010, Primăria Capitalei s-a mutat în calitate de chiriaş într-o clădire de pe Splaiul Independenţei, pentru a permite consolidarea şi reabilitarea sediului său din Bulevardul Regina Elisabeta.

Imobilul situat pe Bulevardul Regina Elisabeta este construit în 1906 de arhitectul Petre Antonescu, care a proiectat şi Arcul de Triumf, fiind clasat pe lista monumentelor istorice ca monument de arhitectură clasa A.

În anul 1995 imobilul a fost încadrat la clasa I de risc seismic.

1.STADIUL LUCRĂRILOR

Lucrările se fac în două etape. Prima etapă vizează consolidarea infrastructurii şi punerea clădirii în siguranţă, iar cea de-a doua, modernizarea şi reabilitarea imobilului, precum şi mansardarea acestuia.

Etapa I:

Lucrările de consolidare au început efectiv în urmă cu doi ani, când am obținut toate autorizațiile. Am lucrat o vreme cu Prefectura în clădire, instituție care, la vremea respectivă, nu dorea să se mute. Am demarat în forță numai când am reușit să mutăm și Prefectura și Arhiva.

Consolidarea infrastructurii s-a făcut prin metoda izolării antiseismice a bazei clădirii care are în vedere separarea întregii clădiri de fundaţie pentru introducerea unui număr de 36 de amortizori antiseismici şi a unui număr de 262 izolatori seismici, care vor izola baza de restul clădirii, astfel încât, în momentul unui cutremur, clădirea se va mişca diferit faţă de vibraţiile pământului. Imobilul este astfel proiectat să reziste unui cutremur de 9,2 grade Richter.

Prima etapă este finalizată în proporţie de 90%, termenul de finalizare fiind 30 aprilie 2014.

Costul lucrărilor din această etapă se ridică la 57.372.033 de lei.

Etapa II:

În cadrul celei de-a doua etape de modernizare și reabilitare, se vor efectua lucrări de reabilitare / refuncționalizare, recompartimentare și restaurare a suprastructurii imobilului. Proiectul are in vedere realizarea lucrărilor de arhitectură, refacerea spațiilor interioare, refacerea tuturor instalațiilor existente și montarea unei centrale termice performante, precum și lucrări de anvelopare exterioare, de conservare și restaurare a elementelor de fațadă, având în vedere valoarea istorică a clădirii care este monument istoric de categoria A. De asemenea, la mansarda imobilului se vor amenaja spații destinate birourilor, cu o suprafață totală de 2.000 de metri pătrați. La subsol se va amenaja și dota o arhivă, iar sala Consiliului General va fi amenajată la standarde europene.

Referitor la cea de-a doua etapă de reabilitare a clădirii, aceasta se află în procedură de atribuire. Se vor finaliza în paralel și restul de 10% din lucrările de consolidare care mai sunt de executat. Vom încerca să obținem și fonduri europene pentru cea de-a doua etapă. Am avut o discuție în acest sens cu Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

În această etapă se va construi și o parcare subterană pe trei niveluri, cu o capacitate de 100 de locuri, la care se vor adăuga alte 42 de locuri în curtea interioară.

Valoarea aferentă serviciilor de proiectare, lucrărilor de construcții, refuncționalizării și dotărilor aferente: 81.787.142 lei, exclusiv TVA.

Stadiul actual: evaluarea ofertelor.

3.ISTORICUL LUCRĂRILOR

În anul 1995, în baza expertizei realizate de către Procema S.A., imobilul este încadrat în clasa I de risc seismic.

În 2005, Primăria Municipiului București a organizat un concurs de soluții cu participare interministerială, în vederea selecționării soluției de proiectare pentru consolidarea sediului PMB și al Prefecturii Municipiului București. În data de 30.07.2007, concursul a fost câștigat de SC Proescom SRL cu soluția „Consolidare prin izolarea bazei”, iar pe 19.07.2010 a fost dat ordinul de începere a lucrărilor.

1. Proiectantul SC Proescom SRL, care a câștigat inițial concursul de soluții, nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale asumate, a refuzat să pună dispoziția constructorului detaliile de execuție, au existat neconcordanțe și deficiențe, (constatate prin Procesul Verbal de Inspecție nr. 5374/17.11.2010 al ISC). În consecință, proiectantul a fost sancționat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, iar PMB a reziliat contractul de proiectare și asistentă tehnică încheiat cu SC Proescom SRL în data de 29.11.2010.

2. Procesul între Proescom și PMB a durat doi ani și jumătate, ceea ce a dus la încetinirea lucrărilor. În urmă rezilierii contractului și a necesității continuării de urgență a lucrărilor de consolidare deja demarate, PMB a inițiat o nouă procedură pentru desemnarea unei noi societăți care să asigure asistența tehnică pe toată derularea execuției lucrărilor de consolidare.

Astfel, în data de 3 iunie 2011, PMB a încheiat contractul de prestări servicii cu SC ShowDown Design SRL.

3. Refuzul Prefecturii, timp de doi ani, de a elibera sediul Primăriei Capitalei, perioadă în care a impus o serie de restricții majore constructorului. Eliberarea integrală a sediului PMB de către Prefectură a avut loc în data de 23.11.2012.

4. Refacerea tuturor documentațiilor, inclusiv a celor aferente noilor normative de proiectare antiseismică. Proiectul inițial a fost realizat conform normativului P100 din 1992, normativ care era în vigoare la acea data (în anul 2007), iar documentațiile ulterioare au fost modificate conform normativului de proiectare antiseismica P100/3/2008.