Bulevardul Aviatorilor

 

Lucrările de reabilitare a carosabilului din zona B-dul Aviatorilor – B-dul Constantin Prezan – B-dul Mircea Eliade – P-ţa Charles de Gaulle au fost finalizate în 2010 şi au constat în refacerea întregii infrastructuri a bulevardelor respective. Principala realizare a fost trecerea la îmbrăcăminte asfaltică în locul pavajului de piatră naturală, ceea ce permite condiţii de trafic mai bune şi întreţinere uşoara şi rapidă.

Piatra cubică a fost refolosită în vederea menţinerii caracterului cultural al unor zone unde valorile de trafic sunt reduse, de exemplu Centrul Istoric.

1. OBIECTIVE

Reabilitarea şi modernizarea carosabilului din zona compusă din B-dul Aviatorilor – B-dul Constantin Prezan, B-dul Mircea Eliade şi P-ţa Charles de Gaulle.

2. PERIOADA DE REALIZARE

mai 2010 – octombrie 2010

3. VALOAREA INVESTIŢIEI

Valoarea totală a contractului este de 78.174.115 lei fără TVA, pentru toate cele 4 zone care intră în programul de reabilitare: bdul Aviatorilor, bd Ctin Prezan, bd Mircea Eliade şi Pta Charles de Gaulle.

4. ETAPELE DEZVOLTӐRII PROIECTULUI

Bulevardul Aviatorilor nu a făcut obiectul unei reabilitări în ultimii 30 de ani. La începutul anilor 2000 s-a încercat rebilitarea Bulevardului Aviatorilor de mai multe ori, însă Autorizaţiă de Construire a fost respinsă de mai multe ori din diverse motive, cum ar fi lipsa fondurilor, necesitatea PUZ-ului zonei şi aprobarea acestuia sau chiar din cauza proiectului pasajului subteran. In anul 2009 a fost aprobat PUZ-ul, iar fondurile pentru reabilitare au fost previzionate in 2010.

Lucrările de reabilitare la Bulevardului Aviatorilor au început în luna mai 2010 şi au fost finalizate în luna octombrie 2010. Ȋn anul 2011 au fost demarate lucrările pentru reabilitarea bretelelor de pe bulevardul Aviatorilor, întârzierile fiind cauzate de necesitatea corelării viitorului pasaj de la Charles de Gaulle cu bretelele. S-a decis ca accesul sa se faca din Bulevardul Aviatorilor.

2009:
• Este aprobat PUZ-ul, fondurile pentru reabilitare fiind previzionate pentru 2010

2010:
• 17 mai 2010: se emite autorizaţia de construire în regim de urgenţă, încep lucrările de reabilitare la Bulevardul Aviatorilor;
• Iunie 2010: se obţine acordul de principiu de la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru turnarea de mixtură asfaltică pe calea de rulare Bdul Aviatorilor-Pţa Charles de Gaulle-Bdul M. Eliade-Bdul Constantin Prezan
• Octombrie 2010: se finalizează lucrările de reabilitare la Bulevardul Aviatorilor

2011:
• Se încep lucrările pentru reabilitarea bretelelor de pe bulevardul Aviatorilor

5. CARACTERISTICILE PROIECTULUI DE REABILITARE

Lucrările de reabilitare au fost demarate la 17 mai 2010, în baza unei autorizaţii de construire în regim de urgenţă. A fost nevoie de acest lucru din cauza stării de degradare avansată a carosabilului, care punea în pericol siguranţa circulaţiei.

Ȋn baza contractului de proiectare şi execuţie încheiat cu Administraţia Străzilor, constructorul are obligaţia să întocmeasca un studiu geo-tehnic şi o expertiză tehnică, în vederea realizării proiectului tehnic. Ȋn baza studiului geo-tehnic şi a expertizei tehnice realizate de constructor, s-a ajuns la concluzia că este nevoie atât de refacerea fundaţiei, cât şi a reţelelor edilitare pe Bdul Aviatorilor. Valorile mari de trafic înregistrate pe boulevard şi circulaţia RATB au impus ca structura rutieră sa fie din asfalt.

Pe întreg bulevardul Aviatorilor s-a lucrat pe tronsoane, pentru a nu paraliza traficul rutier: P-ţa Charles de Gaulle – Parcul Bordei, P-ţa Charles de Gaulle- Monumentul Aviatorilor, Monumentul Aviatorilor- P-ţa Victoriei.

Imbrăcămintea asfaltică are o serie de avantaje:
➞ durata de execuţie redusă (faţă de piatra cubică, care presupunea muncă manuală);
➞ o soluţie modernă, care ţine cont de evoluţia traficului rutier;
➞ costuri reduse faţă de realizarea unei îmbrăcăminţi din pavaj de piatră natural;
➞ întreţinere uşoara şi rapidă datorită modalităţii de lucru: preponderent mecanizată pentru asfalt, faţă de întreţinerea manual în cazul pavajului din piatră naturală.

Lucrările în zonele menţionate au garanţie 4 ani şi o durată de viaţă de 7 ani.

Piatra cubică înlaturată de pe bdul Aviatorilor a fost refolosită, în vederea menţinerii caracterului cultural al unor zone, care au şi valori de trafic reduse (spre exemplu, Centrul Istoric).