Asistenţă socială

 

Gradul de civilizaţie al unei colectivităţi umane este dat şi de spiritul comunitar şi solidaritatea dintre indivizi. Primăria Generală, prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (D.G.A.S.M.B.), a derulat în perioada 2008-2012, ample activităţi prin centrele şi complexele sociale pe care le-a creat în folosul oamenilor.

➞ Complexul integrat de servicii sociale Sf. Ioan – o premieră în România;
➞ Policlinca socială (în parteneriat cu Fundaţia Regina Maria);
➞ 5 cantine sociale;
➞ 3 spălătorii sociale;
➞ 2 cămine pentru vârstnici;
➞ 4 creşe;
➞ Locuinţe sociale şi de necesitate;

Complexul integrat de servicii sociale Sf. Ioan

Necesitatea înfiinţării unui complex integrat de servicii sociale pentru adulţi în Bucureşti a apărut ca urmare a unei analize a pieţei serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice şi ca urmare a experienţelor ultimilor trei ani la nivelul DGASMB. Astfel,s-a constatat că în Bucureşti nu există suficiente servicii de tipul adăposturilor de noapte de urgenţă pentru persoanele adulte şi vârstnice fără adăpost şi cămine de bătrâni. În perioadele geroase, cele aproximativ 200 de locuri puse la dispoziţie de serviciile sociale de la nivelul sectoarelor nu acoperă cererea de aproximativ 400 de paturi care ar fi necesare pentru a preveni decesul prin hipotermie severă în rândul persoanelor vârstnice fără adăpost.

Complexul integrat de servicii sociale pentru adulţi Sf. Ioan a fost deschis în februarie 2012. Acesta este localizat pe Bdul. Pallady, are o capacitate de 600 de locuri, dar, în situaţii de urgenţă, aşa cum a fost perioada geroasă, locurile din acest complex au fost suplimentate, ajungându-se la o cifră de 827 de beneficiari unici. Complexul reprezintă o premieră în România, datorită diversităţii serviciilor oferite.

Complexul este structurat pe patru etaje:

- Etajul întâi: destinat persoanelor fără adăpost, regim de cazare de urgenţă, pe timpul nopţii, cu servirea mesei de seară şi mic dejun;
- Etajul al doilea: destinat persoanelor vârstnice fără locuinţă cu posibilităţi reale de integrare socială şi care au un loc de muncă sau o îndeletnicire stabilă, regime de cazare pentru o perioadă de maxim 6 luni.
- Etajul al treilea: destinat exclusiv persoanelor vârstnice, fără aparţinători, evacuate ca urmare a retrocedării locuinţelor, regim de cazare permanentă.
- Etajul al patrulea: destinat familiilor în situaţii de urgenţă cu minori, evacuate în urma retrocedării locuinţei, regim de cazare pentru o perioadă de maxim 30 zile.

Pe timp de iarnă, în perioadele geroase, întreaga capacitate a complexului va fi utilizată pentru cazarea oamenilor străzii.

Complexul va deveni punctul de coordonare a tuturor serviciilor sociale oferite de municipalitate pentru bătrâni: îngrijiri la domiciliu, cantine sociale, centre de îngrijire şi asistenţă rezidenţiale, program de distribuţie de ajutoare alimentare PEAD, policlinică socială.

Policlinca socială (în parteneriat cu Fundaţia Regina Maria)

Policlinica socială funcţionează ca proiect pilot, în asociere cu Fundaţia Regina Maria. Oferă servicii medicale, psihologice şi sociale persoanelor fără adăpost, persoanelor care nu beneficiază de asigurare medicală, persoane co-asigurate şi, mai ales, vârstnicilor cu venituri mici.

Cantinele sociale

Cantinele sociale au rolul de a furniza serviciile de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive (prepararea, servirea şi distribuirea hranei), precum şi alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate.

Beneficiarii sunt copii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea unor familii cu venituri lunare insuficiente, tineri cu situaţie socială dificilă, care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ, persoane care beneficiază de ajutor social, pensionari, invalizi şi bolnavi cronici, precum şi personae care au împlinit vârsta de pensionare, cu risc crescut de marginalizare socială. Numărul mediu de beneficiari al acestor servicii sociale este de 3200 de oameni/lunar.

Ȋn perioada 2008-2012, prin intermediul DGASMB, au fost înfiinţate 5 cantine sociale noi:

- Cantina Sfântul Constantin - sector 1;
- Cantina Griviţa – sector 1;
- Cantina Bucur - sector 2;
- Cantina Dacia – sector 2;
- Cantina Ferentari - Sector 5.

Spălătoriile sociale

Este un proiect pilot, derulat în premieră în România, care oferă serviciile gratuite de spălare şi uscare a hainelor pentru persoanele care se confruntă cu lipsuri materiale. Până în prezent au fost înfiinţate 3 spălătorii sociale, în sectoarele 1, 3 si 4.

Căminele pentru vârstnici

Până la ora actuală, municipalitatea a amenajat un cămin pentru vârstnici în cadrul spitalului Sfântul Luca şi a inaugurat, recent, un nou centru în incinta fostului spital Caritas, căminul “Nicolae Cajal”.

Spitalul Caritas a fost retrocedat proprietarilor de drept, în urma procesului de restituire a proprietăţilor confiscate de regimul comunist, municipalitaţii rămânându-i clădirea unde funcţiona secţia medicală nouă, construită de către statul roman în anul 1974. După mutarea şi operaţionalizarea secţiilor medicale ce funcţionau în spitalul Caritas, în alte spitale bucureştene, Primăria Municipiului Bucureşti a semnat un contract de finanţare cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin care acesta se obliga, prin intermediul Agenţiei de Plăţi, să acopere cheltuielile de funcţionare ale nou înfiinţatului cămin, pentru o perioadă de 30 de luni, pentru un număr total de 80 de beneficiari.

În acelaşi timp, Primăria Municipiului Bucureşti s-a angajat să suporte eventualele cheltuieli de capital si pe cele care depăşesc costul maxim acoperit de Minister.

Căminul “Nicolae Cajal” oferă servicii de asistenţă socială, consiliere psihologică, ergoterapie şi petrecere a timpului liber, asistenţă medicală curentă, găzduire, hrănire, îngrijire şi igienă personală, siguranţă şi accesibilitate în comunitate pentru 80 de persoane vârstnice, fără handicap.

Căminul dispune de 43 de camere de 1, 2 sau 3 paturi, având prevăzută o structură de personal de 40 de persoane.

La solicitarea Primarului General Sorin Oprescu, căminul păstrează numele marelui medic român, Nicolae Cajal, nume purtat anterior de spital.

Căminul primeşte cereri de admiteri, care vor fi analizate de o comisie constituită la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. Prima cerere de admitere a fost depusă de o doamnă în vârstă de 103 ani, fără handicap, şi de care nepoţii, si ei în vârstă, nu mai pot avea grijă.

Căminul “Nicolae Cajal” este cel de-al treilea tip de serviciu rezidenţial municipal adresat vârstnicilor din Bucureşti cărora direcţiile de sector nu le pot asigura îngrijire permanentă, închizând astfel gama de servicii oferite.

Vârstnicii cu handicap au la dispoziţie Complexul de servicii socio-medicale al muncipiului Bucureşti(352 locuri), vârstnicii fără venituri şi aparţinători pot accesa Complexul de servicii sociale pentru adulţi Sf. Ioan (100 locuri), iar cei cu venituri pot beneficia de serviciile oferite în noul camin (80 locuri).

Tichete sociale

Persoanele vârstnice care au pensia în valoare de până la 400 lei inclusiv, adică pensionari din sistemul asigurărilor de stat, vor primi lunar tichete sociale în valoare de 40 lei (4 tichete a câte 10 lei fiecare) exclusiv pentru achiziționarea de medicamente și servicii medicale.

Proiectul este susținut integral prin bugetul Consiliului General al Municipiului București.

Locuinţele sociale şi de necesitate

Cerinţa la nivelul Bucureştiului este extrem de mare. Din păcate, potenţialul municipalităţii de a rezolva solicitările primite este redus şi restricţionat de bugetul şi legislaţia existentă.

Cu toate acestea, Primarul General al Municipiului Bucureşti a înfiinţat un departament special care a reuşit să resolve un număr semnificativ de cazuri sociale:
➞ S-au acordat 121 de locuinţe sociale (apartamente şi garsoniere) pentru 339 de personae;
➞ S-a soluţionat situaţia familiilor ale căror locuinţe au fost dezafectate sau sunt în proces de consolidare (148 de apartamente).

Aceste rezultate nu sunt, însă, suficiente. Gravitatea problemei locuinţelor sociale la nivelul Bucureştiului face necesară căutarea unor soluţii suplimentare, cum ar fi:
➞ Achiziţia de locuinţe de pe piaţa imobiliară;
➞ Intrarea în parteneriat public-privat cu posibili investitori, aşa cum se procedează în alte ţări europene.

Creşele

Până în prezent, au fost deschise 4 din cele 13 creşe care urmează a fi date în folosinţă până la sfârşitul anului 2012. Aceste 4 creşe au o capacitate totală de 110 locuri, oferind îngrijire la standarde europene copiilor cu vârste între 0-3 ani. Este vorba despre un nou concept de creşă, bazat pe conceptul de educaţie timpurie – o nouă viziune asupra creşterii şi dezvoltării copilului, un mod de lucru bazat pe învăţare prin joc, îngrijire şi protecţie.

„LA BUNICI” este cel de al cincilea centru de îngrijire și educație timpurie pentru copiii 0-3 ani deschis în cadrul proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunități de angajare pentru tine ”.

Acesta este un program finanţat din fonduri europene, prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Bernard Brunhes International.

Centrul „La bunici” are o capacitate totală de 20 de copii, dintre care 15 locuri la program normal 7-18, și 5 locuri la program redus 7-12.

Trei centre de îngrijire și educație timpurie vor fi deschise până la sfârşitul lunii iunie. Acestea vor avea o capacitate totală de 135 locuri, astfel că se va ajunge în curând la o capacitate de 265 de locuri.

Şi aceasta nu este tot. Urmează să fie deschise înca 5 unităţi de acest fel, pentru a ajunge la numărul de 13 creşe planificate a fi date în folosinţă până la sfârşitul anului 2012.

Creșa “Casa cu pitici”

Primăria Capitalei, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului București (DGASMB), a deschis, în data de 20 noiembrie, cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului, un complex de servicii destinat copiilor de pȃnă în 3 ani, numit “Casa cu pitici”. Este vorba despre cel de-al nouă-lea centru din reţeaua Direcţiei de Asistenţă Socială Complexul de servicii sociale, realizat de  DGASMB, face parte din programul „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine” și cuprinde o creșă, o cantină socială pentru copii, dar si un afterschool. Programul finanţat din fonduri europene, (Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013) a debutat în anul 2010 și, pȃnă în acest moment, au fost construite 9 creșe cu o capacitate de 530 de locuri. La finalul programului, cele 13 creșe vor crea 780 de locuri noi pentru copii.

Centrul  de îngrijire și educaţie timpurie pentru copiii 0-3 ani are o capacitate totală de 75 de locuri, iar în ceea ce privește cantina socială pentru copii, aceasta este un serviciu creat pentru a asigura cel puţin o masă caldă pe zi copiilor cu vȃrste cuprinse între 3 și 14 ani, provenind din familii defavorizate. Se poate servi masa zilnic unui număr de 180 de copii.

În ceea ce privește centrul de zi pentru copiii de 7-14 ani (afterschool), acesta este destinat copiilor defavorizaţi, care își vor putea face temele alături de personal specializat și voluntari, fiind supravegheaţi pȃnă la ora 17:00.

Sorin Oprescu, primarul general al Capitalei:

Am promis bucureștenilor în urmă cu doi ani, cȃnd am demarat acest program, că vom depune eforturi pentru a crea locuri în creșe pentru cȃt mai mulţi copii. Iată că astăzi deschidem cea de-a noua creșă destinată copiilor ai căror mame doresc să se întoarcă la serviciu înainte de expirarea perioadei legale de creștere a copilului. Pȃnă în acest moment, avem 530 de locuri în creșele construite prin acest program, iar în primăvara anului viitor vom finaliza alte patru, ajungȃnd astfel la 780 de locuri noi pentru copii. Tot aici există și o cantină destinată copiilor provenind din familii defavorizate, precum și un afterschool. Ne bucurăm că putem aduce un strop de mulţumire în vremurile acestea grele pentru părinţii care au nevoie de ajutor. Este un element de umanitate și de grijă faţă de comunitate.

Cererile de înscriere pentru Centrul de îngrijire și educaţie timpurie pentru copiii 0-3 ani vor fi depuse, începand cu 21 noiembrie, la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului București , cu sediul în Str. Foisorului nr. 56-58, sector 3, București. Mai multe informaţii aici.