Adăpostul de câini DOGTOWN

 

Rezolvarea problemei câinilor fără stăpân în Bucureşti are două componente: prima este înfiinţarea unui adăpost ultramodern şi a unui spital veterinar la standarde europene, iar ce-a de-a doua este continuarea campaniei de sterilizare desfăşurată de Primăria Capitalei.

Ȋn privinţa primei componente, în data de de 4 mai 2012 Primarul General, Sorin Oprescu, împreună cu reprezentanţii Asociaţiei Portico au prezentat Centrul Zonal de protecţie, îngrijire şi adopţie a animalelor fără stăpân – DogTown.

Prof. dr. Sorin Oprescu, Primarul General al Municipiului Bucureşti:

„Mulţumesc mult Asociaţiei Portico care a făcut posibil acest proiect. Sunt mulţumit şi profund impresionat. Este pentru prima dată când o structură a societăţii civile face ceva concret, venind în întâmpinarea necesităţilor comunităţii prin construirea uneia dintre structurile intermediare fără de care nu se poate rezolva problema câinilor fără stăpân”.

De acum Primăria se va îndrepta către constituirea unei structuri comune de strângere a câinilor fără stăpân de pe străzi, împreună cu primăriile de sector, dar şi cu ONG-urile de profil, pentru că acum avem unde să-i aducem. Vom strânge câinii în principal din zona şcolilor, a spitalelor, de pe marile bulevarde etc. Acest adăpost e o provocare pentru noi toţi, pentru societatea civilă şi pentru orice iubitor de animale care doreşte să se implice în continuarea şi extinderea acestui proiect”.

Ȋn ceea ce priveşte campania de sterilizare, pe lângă sterilizările efectuate de Administraţia pentru Supravegherea Animalelor din subordinea Municipalităţii, Primăria Municipiului Bucureşti a încheiat cu fundaţia Vier Pfoten un protocol privind lansarea unei ample campanii de sterilizare a animalelor fără stăpân de pe teritoriul Capitalei. Campania a debutat la data de 1 septembrie 2012, va dura 1 an şi constă în prinderea, sterilizarea, deparazitarea, vaccinarea antirabică dar şi marcarea cu crotaliu a câinilor de pe străzile Bucureştiului.

 

1. PROFILUL DE ACTIVITATE

Adăpostul desfăşoară activităţi de vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie şi cazare a câinilor fără stăpân. Acesta promovează, în general, acţiuni care vizează protecţia animalelor de companie abandonate, în spiritul respectului faţă de viaţă şi fiinţe şi se implică în programe educative, urmărind prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora.

Ȋn cadrul adăpostului, animalele sunt cazate şi separate în funcţie de starea de sănătate, vârstă, sex şi grad de agresivitate. Mamele care alăptează sunt cazate împreuna cu puii (conf OUG 155 / 2001).

Schema funcţională şi fluxul operaţional
RECEPŢIE (capturare sau primire) ➞ CONTROL MEDICAL (investigaţie, intervenţii chirurgicale, tratament, analize) ➞ DEPARAZITARE ➞ CARANTINӐ ➞ VACCINARE ➞ STERILIZARE ➞ ADӐPOSTIRE ➞ ADOPŢIE ➞ ACTIVITӐŢI SOCIALE (interacţiune cu oameni).

Amplasament
Terenul se află situat în comuna CӐLUGӐRENI, sat UZUNU, judeţ GIURGIU, având deschidere pe una din laturi, spre Est, la drumul naţional E70–E85 Bucureşti – Giurgiu. Pe laturile Vest, Nord şi Sud imobilul se învecinează cu terenuri agricole sau ferme. Conform reglementărilor urbanistice din zonă, amplasamentul se află în zona ID – unităţi industriale şi depozitare, zona pentru unităţi agricole şi zootehnice – A. Suprafaţa terenului este plată, acesta fiind ocupat de construcţii tip hală P, P+1 din prefabricate beton armat şi construcţii administrative P, P+1.

2. ETAPELE REALIZӐRII PROIECTULUI

Proiectul de amenajare a adăpostului are 2 faze:

FAZA 1: amenajarea a 3.8 ha, cu o capacitate de cazare şi îngrijire de până la 2.000 de câini.
FAZA 2: amenajarea suplimentară a încă 4.9 ha, cu o capacitate de cazare şi îngrijire suplimentară de până la 8.000 de câini.

DESCRIEREA INVESTIŢIEI FAZA 1

Amenajarea a avut la bază ideea de reconversie: transformarea unei părţi dintr-o veche fermă avicolă, aflată în stare avansată de degradare, într-un adăpost pentru animale (câini fără stăpân). Prin refolosirea şi refuncţionalizarea clădirilor existente, amenajarea terenului şi plantarea de copaci, dar şi prin redirecţionarea forţei de muncă locală spre noua activitate s-a contribuit semnificativ la îmbunătăţirea condiţiilor locale sociale şi de mediu.

Bilanţ teritorial FAZA 1
• teren amenajat = 3.8 ha (6 hale, clinică medicală veterinară, clădire administrativă, dependinţe-gospodărire de apă, micro-staţIe de epurare),căile de acces, spaţiile verzi);
• clădiri existente = 6600 mp;
• circulaţii/parcări = 5000 mp ( 80 locuri de parcare);
• spaţii verzi, parc, alei pietonale = 24 000 mp;
• ţarcuri exterioare (în legătură cu halele) = 2400 mp.

Cele doua hale finalizate au fost amenajate pe zona parterului, cu ţarcuri din plasă metalică şI mobilate cu cuşti din lemn. Ţarcurile interioare comunică cu ţarcurile exterioare, dând astfel posibilitatea animalelor să iasă în exterior într-un cadru supravegheat şi strict controlat. Pardoseala ţarcurilor, atât la interior, cât si la exterior, este impermeabilă, uşor de curăţat şi dezinfectat şi este executată din beton cu cuarţ, având astfel o mare rezistenţă la uzura în timp.

Ȋn cadrul adăpostului funcţionează un spital veterinar cu personal medical specializat, în care pot fi desfăşurate toate operaţiunile medicale necesare asigurării stării de sănătate a animalelor.

Spitalul veterinar a fost amenajat cu spaţii pentru recepţie, consultaţii şi tratament, intervenţii chirurgicale, spaţiu pentru terapie intensivă, birouri şi săli pentru medici, vestiare / grupuri sanitare / duşuri şi cameră de gardă, laborator, zonă spitalizare / supraveghere – pensiune, zonă carantină, magazii şi depozite pentru hrană, spălătorie, uscătorie şi cameră centrală / hidrofor.

Zona administrativă pentru personalul de întreţinere a fost dotată cu vestiare / grupuri sanitare / duşuri, sală de mese şi bucătărie, birou, spaţii pentru depozitare hrană, centrală / hidrofor şi magazie pentru unelte.

MODUL DE ASIGURARE A UTILITӐŢILOR

Alimentarea cu apă potabilă menajeră ( caldă – rece ) se asigură cu ajutorul unui puţ local şi a unei gospodării de apă. Prepararea apei calde se fface în sistem mixt, prin panouri solare şi centrale termice.

Evacuarea apelor uzate menajere şi a celor rezultate din drenarea şi curăţarea zonelor cu ţarcuri pentru animale se face cu ajutorul unei microstaţii de epurare ecologică, prevăzută cu bazine de retenţie. In final acestea vor fi vidanjate de către firme specializate.

Alimentarea cu energie electrica. S-a făcut racordarea la reţeaua electrică existentă în zonă. Suplimentar, pentru situaţii de urgenţă, adăpostul a fost echipat cu un grup electrogen de mare putere care va alimenta consumatorii vitali ai adăpostului.

Ȋncălzirea în zonele de birouri sau în spaţiile pentru personalul de întreţinere şi clinică veterinară se face în sistem centralizat cu radiatoare şi centrale – combustibil solid. Pentru hale şi zona de carantină, încalzirea se face cu aeroterme / pompe de caldură.

Instalaţii termice – răcire / ventilaţii mecanice. Pentru răcire se folosesc aparate cu detentă directă de tip multisplit în pompa de căldură. Pentru spitalul veterinar şi, mai ales, pentru zonele interioare cu ţarcuri şi cuşti, dar şi pentru zona personalului de întreţinere s-a ales o soluţie de climatizare şi ventilare performantă. Vor exista 2 centrale de tratare a aerului cu instalaţie de recuperare a căldurii şi cu priză de aer proaspat şi o instalaţie de control a temperaturii şi umidităţii aerului.